Pomiń nawigację

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Przemysł lotniczo-kosmiczny. Premiera wyników badań I edycji

19
maja

O wydarzeniu

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą przemysł lotniczo-kosmiczny.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – przemysł lotniczo-kosmiczny, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

 - przyszłości branży – w kontekście różnych scenariuszy rozwoju branży

 - wpływie aktualnej sytuacji politycznej, trendu „środowiskowego” na branżę

 - nowych stanowiskach, kluczowych kompetencjach i zapotrzebowaniu na pracowników

 - roli edukacji w rozwoju kompetencji pracowników.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny - Broszura

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Termin

19.05.2022 10:00 - 12:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Szkolenia i doradztwo

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Dorota Micek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Janusz Kornecki ECORYS Polska
Melania Nieć Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Andrzej Dąbrowski Enter Air, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Andrzej Banasiak Thales Alenia Space Polska, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Jan Rajchel Animator Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego – Sektor Lotniczy
Olaf Truszczyński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Piotr Rutkowski Aviation Technik
Sławomir Facon LOT Aircraft Maintenance Services, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Tomasz Balcerzak Wademekum, Uczelnia Łazarskiego
Ireneusz Konieczny Przedsiębiorca, właściciel ODBAS
Michał Pilecki Polska Agencja Kosmiczna

Program

Program

19.05.2022

10:00 - 10:25

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

 

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – przemysł lotniczo-kosmiczny.

Najważniejsze wyniki badań

Melania Nieć, główny specjalista w Sekcji badań i strategii, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Przyszłość branży lotniczo-kosmicznej w czterech scenariuszach

Kierunki rozwoju branży lotniczo-kosmicznej w świetle badań BBKL.

Prezentacja wyników badań.

dr Janusz Kornecki – współautor Raportu z I edycji badań - branża przemysł lotniczo-kosmiczny, ECORYS Polska   

 

Dyskusja ekspercka: Które scenariusze rozwoju branży lotniczo - kosmicznej są najbardziej prawdopodobne? Jak się na nie przygotować?

Dr hab. gen. bryg. Jan Rajchel - Animator Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego – Sektor Lotniczy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

dr inż. pil. Tomasz Balcerzak – Wademekum, Uczelnia Łazarskiego

Ireneusz Konieczny – przedsiębiorca, właściciel ODBAS

Piotr Rutkowski – Prezes Zarządu, Aviation Technik

Michał Pilecki - Dyrektor Oddziału Terenowego w Rzeszowie, Polska Agencja Kosmiczna

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:25

Blok II:  Potrzeby kompetencyjne sektora lotniczo-kosmicznego

Potrzeby kompetencyjne i przygotowanie do pracy w branży - wyniki bilansu kompetencji.

Dorota Micek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Dyskusja ekspercka: Jak rozwijać kluczowe kompetencje aby sprostać zachodzącym zmianom w przemyśle lotniczym i kosmicznym?

Andrzej Dąbrowski - Maintenance Operations Director, Enter Air, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Andrzej Banasiak – Dyrektor generalny, Thales Alenia Space Polska, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Sławomir Facon – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, LOT Aircraft Maintenance Services, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

płk dr Olaf Truszczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:25 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

Brak możliwości zapisu.