24.02.2020

Spotkanie informacyjne dla interesariuszy projektu BUR (prezentacja wyników Badania cen rynkowych usług rozwojowych)

Warszawa

Spotkanie

Rozwój kompetencji

O wydarzeniu

Spotkanie Spotkanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań, mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza interesariuszy Bazy Usług Rozwojowych - IZ POWER, IZ RPO oraz Partnerów Społecznych – na spotkanie poświęcone prezentacji wyników zakończonego badania cen rynkowych usług rozwojowych realizowanego na zlecenie PARP.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Przewidziano możliwość zgłoszenia:

  1. IZ RPO  –  każdy region może być reprezentowany przez 3 osoby (w tym ewentualnie przedstawiciel operatorów PSF z danego regionu, do decyzji IZ RPO);
  2. IZ POWER – może być reprezentowana przez 3 osoby;
  3. Partnerzy Społeczni (Polska Izba Firm Szkoleniowych, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan) – każdy Partner może być reprezentowany przez 2 osoby.
Termin
24.02.2020 10:00 - 14:30
Miejsce
Golden Floor Centrum, Warszawa, ul. Sienna 39, sala S2+S3 Zobacz mapę

Udostępnij

Program

24.02.2020

10:00 - 10:30

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

10:30 - 10:45

Powitanie uczestników

10:45 - 12:30

Omówienie wyników Badania cen rynkowych usług rozwojowych

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:30

Pytania i dyskusja

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.