Pomiń nawigację

„Dyrektywa II szansy – jak przejść przez proces restrukturyzacji w firmie”

25
maja

O wydarzeniu

Obszar_roboczy_13x-100

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Punkt Informacyjny SWO w Poznaniu zapraszają na webinarium „Dyrektywa II szansy – jak przejść przez proces restrukturyzacji w firmie” poświęcone tematyce związanej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości - tzw. Dyrektywą II szansy.

Webinar adresowany jest do przedsiębiorców małych i średnich firm w trudnej sytuacji finansowej, borykających się z opóźnieniem w regulowaniu wymagalnych zobowiązań, nieterminowym spływem należności od kontrahentów oraz brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką procesu restrukturyzacji w firmie.

Prowadzący spotkanie odpowiedzą na szereg praktycznych pytań nurtujących przedsiębiorców w okresowych trudnościach:

 • kiedy przedsiębiorca może, a kiedy powinien wdrożyć proces restrukturyzacji,
 • czy restrukturyzacja pozasądowa zwalnia z odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa,
 • jaką ochronę przeciwegzekucyjną otrzyma przedsiębiorca,
 • jak szybko rozpocznie się proces restrukturyzacji pozasądowej,
 • jakie są koszty wdrożenia działań naprawczych,
 • czy restrukturyzacja oznacza utratę kontroli nad przedsiębiorstwem,
 • jak restrukturyzacja wpłynie na relacje z klientami oraz dostawcami,
 • czy kontrahenci będą mogli wypowiedzieć umowy,
 • jakie rozwiązania można zaproponować wierzycielom,
 • czy można zrestrukturyzować zobowiązania banku, PFR, ARP,
 • czy bank posiadający hipotekę na nieruchomości uniemożliwi proces restrukturyzacji,
 • jakie wsparcie otrzyma przedsiębiorca od nadzorcy układu,
 • czym kierować się przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego,
 • jak długo trwa i jak przebiega restrukturyzacja pozasądowej.

Informacja o finansowaniu

Informacja o finansowaniu
Projekt System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO) jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Całkowita wartość projektu wynosi 51 721 542,55 zł, z czego kwota 8 130 626,49 zł pochodzi z budżetu państwa. Celem projektu jest udzielanie wsparcia polskim przedsiębiorcom, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje niezbędne do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. W konsekwencji ogranicza to ryzyko przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji miejsc pracy.

Termin

25.05.2022 10:00 - 11:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Szkolenia i doradztwo

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Marta Łużyńska FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.
Patryk Filipiak FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.

Program

Program

25.05.2022

10:00 - 11:30

Rozpoczęcie spotkania:  Agnieszka Kozakiewicz - Biuro Regionalne w Poznaniu

Prowadzący spotkanie: Marta Łużyńska i Patryk Filipiak - Filipiak Babicz Legal Sp. k.

 1. Właściwy moment do przeprowadzenia restrukturyzacji.
 2. Odpowiedzialność kadry menedżerskiej.
 3. Przebieg postępowania.
 4. Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego co do:
  1. sprawowania nadzoru przez nadzorcę układu
  2. dopuszczalności wypowiedzenia umów
  3. możliwości prowadzenia egzekucji z masy układowej
 5. Uchylenie skutków obwieszczenia: pokrzywdzenie wierzycieli.
 6. Wygaśnięcie skutków obwieszczenia: upływ 4 miesięcy.
 7. Relacje z kontrahentami.
 8. Restrukturyzacja zobowiązań.
 9. Czas i koszty pozasądowej restrukturyzacji.
 10. Współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.
 11. Uproszczony wniosek sanacyjny oraz upadłościowy.

Zakończenie spotkania: Agnieszka Kozakiewicz - Biuro Regionalne w Poznaniu

Brak możliwości zapisu.