Pomiń nawigację

Technologie zeroemisyjne w gospodarce morskiej podczas targów Baltexpo 2023

Rejestracja do 5 października
11
października

O wydarzeniu

About the event         Agenda           Venue             Register

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Innovation Norway serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu pt. „Technologie zeroemisyjne w gospodarce morskiej” oraz spotkaniach biznesowych z norweskimi firmami podczas trwania największych targów morskich w Europie Środkowej i Wschodniej: Baltexpo 2023 w Gdańsku.

Wydarzenie odbędzie się 11 października 2023 r. w godzinach 11:30 – 20:30 i skierowane jest do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim w następujących obszarach:

 • przemysł offshore, energetyka morska, energetyka wiatrowa, morskie elektrownie wiatrowe,
 • nowe, innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania, w tym technologie cyfrowe dla przystani, portów i ośrodków żeglarskich,
 • nowoczesna infrastruktura, budownictwo wodne i nadbrzeżne, zagospodarowanie zbiorników wodnych,
 • neutralne dla środowiska procesy produkcji, budowy, naprawy jachtów i łodzi, produkcja wyposażenia i urządzeń.

To, co będzie wyróżniać nasze wydarzenie wśród innych poświęconych podobnej tematyce to fakt, że będzie ono miało charakter interaktywny:

 • po pierwszej części seminaryjnej dotyczącej tematyki przemysłu i energetyki offshore, która odbędzie się w Gdańsku na targach Baltexpo, zabierzemy Państwa do Gdyni na zwiedzanie gdyńskiego portu z pokładu statku,
 • tam też odbędzie się druga część wydarzenia poświęcona tematyce statków zeroemisyjnych oraz nowoczesnej infrastrukturze wodnej,
 • trzecia część wydarzenia to business mixer z norweskimi firmami i kolacja w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatorów. Pierwszeństwo wzięcia udziału w wydarzeniu, w tym w rejsie i kolacji, będą miały osoby, które zapisały się na cały program wydarzenia oraz będą obecne podczas seminarium odbywające się na terenie targów Baltexpo.  Do wejścia na teren targów  konieczna jest wejściówka, którą Państwo nabywacie we własnym zakresie.

Oficjalnymi językami wydarzenia są polski i angielski.

Liczba miejsc na seminarium, zwiedzanie portu i kolację jest ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację do dnia 06.10.2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Justyna Kizlich +48 22 432 88 47

Artur Janusz +48 22 432 88 08


The Polish Agency for Enterprise Development and Innovation Norway invite you to participate in the: „Zero-emission technologies in the maritime economy" event and business mixer with Norwegian companies during the largest maritime fair in Central and Eastern Europe: Baltexpo 2023 in Gdańsk.

The event will take place on October 11, 2023, from 11:30 to 20:30 and it is addressed to companies that have an idea for a joint business venture with a Norwegian partner in the following areas:

 • offshore industry, offshore energy, wind energy, offshore wind farms,
 • innovative products, services and solutions, including digital technologies for marinas, ports and sailing centres,
 • modern infrastructure, water and coastal construction, development of water reservoirs,
 • environmentally neutral processes of production, construction, repair of yachts and boats, and production of equipment and devices.

What will distinguish our event from others on similar topics is the fact that it will be interactive:

 • after the first part of the seminar, which will take place in Gdańsk at the Baltexpo fair, on the topic of the offshore industry and offshore energy, we will take you to Gdynia for a study trip around the Port of Gdynia on the deck of the ship,
 • it is also where the second part of the event will be held, dedicated to the topic of zero-emission ships and modern water infrastructure,
 • the third part of the event is a business mixer session with Norwegian companies and a dinner at the Emigration Museum in Gdynia.

Participation in the entire event is free, the order of applications applies. The condition for participation in the event is to receive an e-mail confirmation from the organizers. Priority to participate in the event, including the cruise and dinner, will be given to people who have signed up for the entire program of the event and will be present during the seminar held at the Baltexpo fair. To enter the Baltexpo fair, you need a ticket, which you purchase on your own.

The official languages of the event are Polish and English.

The number of places for the seminar, port tour and dinner is limited.

If you are interested, please register by October 6, 2023.

If you have any questions, please contact us:

Justyna Kizlich +48 22 432 88 47

Artur Janusz +48 22 432 88 08


Inicjatywa jest finansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszar Gospodarczego na lata 2014-2021.

This bilateral initiative is financed by the Norwegian Financial Mechanism / European Economic Area Financial Mechanism for 2014-2021

pasek-nor

Termin

11.10.2023 11:00 - 20:30

Miejsce

Gdańsk, room 2, 1st floor, AmberExpo, Żaglowa 11 Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Targi, misje i spotkania biznesowe

Tematyka

Działalność zagraniczna Współpraca i partnerzy

Udostępnij

Program

Program

11.10.2023

11:00 - 11:30

Rejestracja i powitalna kawa / Registration, welcome coffee

11:30 - 11:45

Słowo wstępu / Welcome and foreword by:

 • Michał Polański, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development
 • Magnar Ødelien, Innovation Norway/ Innovation Norway

11:45 - 13:15

Sesja seminaryjna (część1): MORSKA ENERGETYKA WIATROWA / Seminar session (part 1): OFFSHORE WIND

 

Prezentacje / Presentations:

 

 • 11:45 - 12:15 Norwegia i Polska – wspólna droga ku morskiej energetyce wiatrowej / Norway and Poland – a common pathway towards offshore wind

TBC (Norwegian Offshore Wind)

 

 • 12:15 - 12:45 Energetyka zwraca się w kierunku morza / Electricity generation turns towards offshore

Mariusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl / marinepoland.com

 

 • 12:45 - 13:15 Kształcenie kadr dla branży morskiej energetyki wiatrowej / Staff training for the offshore wind industry

Dariusz Jellonnek, Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych / Polish Shipping Companies Association

13:15 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:45

Transport do Portu w Gdyni / Transport to the Port of Gdynia

16:00 - 17:30

Sesja seminaryjna (część 2): ZEROEMISYJNA GOSPODARKA MORSKA / Seminar session (part 2): ZERO-EMISSION BLUE ECONOMY

Prezentacje na pokładzie statku podczas wizyty studyjnej w porcie Gdynia / Presentations onboard the vessel during the study trip in the Port of Gdynia:

 • 16:00 - 16:45 Polski Klaster Morski - działania na rzecz zielonej transformacji: produkcja, usługi, nauka i edukacja morska na rzecz zielonej gospodarki / Polish Maritime Cluster - activities for the green transformation: production, services, science and maritime education for a green economy

Marek Grzybowski, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny / Baltic Sea & Space Cluster

 

 • 16:45 - 17:30 Inwestycje proekologiczne w portach trójmiejskich / Pro-environmental investments in Tri-City ports

Żaneta Milewska, Port Gdańsk / Port of Gdańsk Authority

17:30 - 20:30

Sesja kooperacyjna (część 3) / Business mixer session (part 3)

 • 17:30 - 20:30 Business mixer na pokładzie statku i w restauracji Mondo di Vinegre w Gdyni / Business mixer onboard the vessel and at the Mondo di Vinegre restaurant in Gdynia. Tylko dla uczestników seminarium/ Only for seminar participants

20:30 - 20:30

Transport do Gdańska / Transport to Gdańsk

Lokalizacja

Zapisz się