Pomiń nawigację
  • Online
  • Dokapitalizowanie
24 sierpnia
zakończone

Webinarium

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - oferta dla operatorów - zasady naboru i oceny wniosków

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców - operatorów (instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje finansowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, grupy producentów, instytucje kultury i sportu, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, rządowe organizacje turystyczne, niepubliczne inwestycje kultury i sportu, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe) do udziału w webinarium przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków w inwestycji A.1.2.1 KPO. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Celem działania jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w formule online. Zapraszamy do zapisów.

FINANSOWANIE

Logotyp KPO

Program

24 sierpnia 2023

10:00 - 10:15

Rozpoczęcie spotkania

  • Marta Leśniak, Zastępca Dyrektora, Departament Programów Regionalnych, MFiPR
  • Izabela Fiszer, Zastępca Dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

10:15 - 11:30

Omówienie kryteriów wyboru przedsięwzięć do wsparcia i zasad aplikowania o wsparcie w ramach Inwestycji A.1.2.1 KPO – cześć I

  • Izabela Fiszer, Zastępca Dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

11:30 - 12:00

Zasady składania wniosków w generatorze (Lokalny System Informatyczny PARP LSI)

  • Piotr Papiński, Główny Specjalista, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP