Pomiń nawigację

Promocja marki innowacyjnych MŚP - zasady naboru i oceny wniosków

28
września

O wydarzeniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców (przedsiębiorstwa MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski do udziału w webinarium przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,  Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Działanie ukierunkowane jest na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty innowacyjnych przedsiębiorców przewidujące udział w charakterze wystawcy w targach z listy imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych sektorów gospodarki, na których będą organizowane stoiska narodowe oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na wybranych rynkach.

FINANSOWANIE

Logotyp FENG

Prezentacja:

Termin

28.09.2023 10:00 - 12:00

Miejsce

Online

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Działalność zagraniczna

Udostępnij

Program

Program

28.09.2023

10:00 - 10:10

Rozpoczęcie spotkania

  • Izabela Fiszer, Zastępca Dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

10:10 - 11:00

Omówienie zasad aplikowania o wsparcie - Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP 

  • Renata Gajewska-Kostro, Kierownik, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

11:00 - 11:45

Omówienie kryteriów wyboru projektów -  Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

  • Katarzyna Wójcik-Suława, Ekspert, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

11:45 - 12:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Brak możliwości zapisu.