Pomiń nawigację
 • Szkolenia i doradztwo
 • Współpraca i partnerzy
 • Dokapitalizowanie
20 lutego
zakończone

Szkolenia i warsztaty

ABC pomocy publicznej dla MŚP

20 lutego 2019

0:00

Warszawa, ul. Sienna 73, Sienna Training Centre

Udostępnij

Opis

Celem seminarium jest przedstawienie kluczowych z punktu widzenia praktyki funkcjonowania MŚP zagadnień dotyczących pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis.

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Dodatkowych informacji o seminarium udziela p. Aneta Nagrodkiewicz, e-mail: aneta_nagrodkiewicz@parp.gov.pl.

 

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.

Prelegenci

Prelegenci

Program

Program

21 lutego 2019

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 10:40

Powitanie gości i wprowadzenie - Enterprise Europe Network

Aneta Nagrodkiewicz - Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębioczości

10:40 - 12:00

Pojęcie i zasady udzielania pomocy publicznej w UE

 1. Czym jest pomoc publiczna?
 2. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej - system regulacji pomocy publicznej na poziomie UE i krajowym
 3. Podstawowe definicje związane z pomocą publiczną
 4. Przykłady instrumentów pomocowych najczęściej występujących w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce
 5. Źródła informacji na temat pomocy publicznej

Agata Kudelska - Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębioczości

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:30

Pomoc de minimis

 1. Istota i warunki udzielania pomocy de minimis
 2. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” dla celów pomocy de minimis
 3. Aspekty proceduralne i obowiązki przedsiębiorcy związane z korzystaniem z pomocy de minimis

Agata Kudelska - Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębioczości

13:30 - 13:50

Ryzyka związane z pomocą publiczną

 1. Dlaczego pomoc publiczna może stanowić dla przedsiębiorcy zagrożenie?
 2. Najczęstsze błędy popełniane przez beneficjentów pomocy

Agata Kudelska - Enterprise Europe Network, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębioczości

13:50 - 14:00

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie seminarium

Lokalizacja

Lokalizacja