Pomiń nawigację
 • Badania i inwestycje
24 marca
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP

24 marca 2019

0:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wejście od ul. Pańskiej 77/79, Warszawa

Opis

Zapraszamy na seminarium pt.: "Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP", które odbędzie się 25 marca 2019 r., w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest prezentacja systemu udzielania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, wprowadzonego ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju MŚP.

Rozpoczęcie seminarium o 11:00, rejestracja rozpoczyna się o 10:30.

Prelegenci

Program

25 marca 2019

10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 12:30

Część I

 • Podstawy prawne i ogólna charakterystyka nowego systemu wspierania inwestycji
 • Wsparcie w kontekście regulacji dotyczących pomocy publicznej
 • Projekty kwalifikujące się do wsparcia – pojęcie „nowej inwestycji” i ograniczenia sektorowe
 • Ilościowe i jakościowe kryteria dostępu do sytemu z uwzględnieniem preferencji dla MŚP
 • Wysokość wsparcia – ustalanie limitu dostępnej pomocy publicznej
 • Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego
 • Warunki korzystania ze wsparcia

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 13:45

Część II

 • Organizacja systemu wsparcia - kompetencje ministra właściwego ds. gospodarki i spółek zarządzających obszarami
 • Decyzja o wsparciu
 • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wsparciu

 

Zakończenie seminarium

Lokalizacja