Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

8 listopada 2020

Czy uproszczona restrukturyzacja ochroni przed upadłością? Rozwiązania przewidziane w „Tarczy 4.0”

Utrata kontrahentów, a tym samym źródeł przychodu, pogorszenie wyników finansowych, zatory płatnicze – to tylko niektóre ze skutków, z jakimi w ostatnich miesiącach musi mierzyć się wielu przedsiębiorcó...

7 listopada 2020

ADR, czyli polubowne rozwiązywanie sporów. Nowy instrument w Prawie zamówień publicznych

Nadchodzący 2021 r. przyniesie od samego początku nową rzeczywistość dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Na horyzoncie mamy bowiem już nie kolejną nowelizację, ale zupełnie nową ustawę...

6 listopada 2020

Wielka ekologia. Technologie niskoemisyjne i eksploatacja danych w kontekście realizacji założeń unijnej polityki środowiskowej

Zaawansowany postęp technologiczny oraz stopniowa cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa tworzą rzeczywistość, w której odpowiednio zarządzane dane zyskują wartość większą niż pieniądze. Po...

5 listopada 2020

Nowy kurs Akademii PARP: „Zarządzanie ryzykiem w MŚP”

Ryzyko to nieodzowny element prowadzenia działalności gospodarczej – prędzej czy później każdy przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, kiedy jego zdolności zarządcze zostaną wystawione na próbę. Warto j...

5 listopada 2020

Wtórny obrót utworami cyfrowymi, część I: o zasadach odsprzedaży używanych e-booków i programów komputerowych

Truizmem obecnie jest stwierdzenie, że od dłuższego czasu życie staje się coraz bardziej „cyfrowe” i coraz bardziej przenosi się do internetu. Pandemia koronawirusa, której obecnie doświadczamy, tylko pog...

4 listopada 2020

Transfer danych osobowych do USA po wyroku w sprawie Schrems II. Praktyczne informacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Istotnym elementem działalności wielu polskich przedsiębiorców, w szczególności z branży e-commerce oraz innych prowadzących biznes w środowisku online, jest transfer danych osobowych do państw spoza terytor...

28 października 2020

Nowy kurs Akademii PARP: „Podatek VAT w MŚP”

Każdy przedsiębiorca powinien znać podstawowe zasady rozliczania podatku VAT, ale również wiedzieć, kiedy jego działalność podlega zwolnieniu z tego obowiązku. Nieprzestrzeganie regulacji nałożonych na prz...

26 października 2020

Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA) – obejrzyj nagranie z webinarium

26 października 2020 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA). Podczas webinarium omówiono m.in.: umowy o wolny...

22 października 2020

Reguły INCOTERMS 2020 – obejrzyj nagranie z webinarium

Pierwszy zbiór reguł INCOTERMS został opublikowany w 1936 roku. Od tego czasu wielokrotnie je nowelizowano, średnio co 10 lat. Najnowszą wersją jest zbiór INCOTERMS 2020. Reguły INCOTERMS dzielą koszty i odpo...

19 października 2020

Portal Access2Markets. Wszystko, co powinniście wiedzieć o eksporcie z UE i imporcie do UE w jednym miejscu: cła, taryfy i wiele więcej…

Unia Europejska dysponuje największą siecią handlową na świecie, która zawarła ponad 40 indywidualnych umów z krajami i regionami. Umowy te ułatwiają handel produktami i usługami między UE a jej partnerami...