Pomiń nawigację

Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

15 maja 2023

Dyrektywa DSM – prawidłowe funkcjonowanie rynku w zakresie praw autorskich

Niniejszy artykuł stanowi ostatni z serii artykułów dotyczących rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę europejskiego w Dyrektywie 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfr...

9 maja 2023

Postaw na design. Wzornictwo kluczem do innowacji i większych zysków. Jak je wdrożyć? Opowiada Katarzyna Borkowska ze studia projektowego KABO & PYDO [podcast]

– Każda firma, która chce mieć konkurencyjne i wyjątkowe produkty powinna posiadać strategię wzorniczą – mówi Katarzyna Borkowska ze studia projektowego KABO & PYDO w podcaście „Różne oblicza bizn...

8 maja 2023

Dyrektywa DSM – korzystanie przez serwisy internetowe z treści chronionych

W niniejszym i kolejnym artykule omówione zostaną szczegółowo nowe zasady wprowadzone przez Dyrektywę 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/...

8 maja 2023

Nowy kurs Akademii PARP: „Pozwolenie na budowę krok po kroku”

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego tylko w 2022 r. wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych. Jednocześnie do użytkowania przekazano 213 991 obiek...

2 maja 2023

Nowa ustawa o cudzoziemcach – czy czeka nas rewolucja?

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, na rynku pracowniczym, doszło do znacznego wzrostu zatrudnienia cudzoziemców. Z uwagi na fakt, że ta tendencja się nasila, a napływ pracowników spoza naszego kraju stał się ...

24 kwietnia 2023

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu jako podstawa wprowadzania paszportów produktów

Produkty odgrywają istotną rolę w życiu każdego obywatela, a liczba, zakres i różnorodność oferowanych wyrobów stale rośnie. Wraz z postępem technologicznym, który dokonał się w ciągu ostatnich dziesi...

17 kwietnia 2023

Bossware – nowoczesne narzędzie monitoringu wydajności pracownika

Problematyka poruszana w niniejszym artykule, związana z monitorowaniem wydajności pracownika i narzędziami, które mogą do tego służyć, stanowi pewnego rodzaju „novum” na rynku pracy. Konieczność wprowad...

11 kwietnia 2023

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czy umowa powierzenia?

Przetwarzanie danych osobowych jest nieodłączną częścią funkcjonowania zdecydowanej większości administratorów. Odbywa się przede wszystkim przy udziale pracowników i współpracowników, ale również inny...

3 kwietnia 2023

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy jako podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego[1] zamawiający bada wykonawców pod kątem ich zdolności do należytego wykonania zamówienia. Następuje to w ramach weryfikowania spełnienia przez wykon...

27 marca 2023

Subsydia z państw trzecich w przetargach unijnych

Początek trzeciej dekady XXI wieku obfitował w wyzwania i zjawiska, które istotnie wpłynęły nie tylko na funkcjonowanie gospodarki, ale także rewizję jej dotychczasowych paradygmatów. Przerwane lub nadwyręż...