Wzornictwo

Zdobądź środki na projektowanie w swojej firmie, dowiedz się jak projektować.

Temat

23 stycznia 2018

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Sposób na ochronę towarów o krótkiej żywotności rynkowej

Z przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości raportu zatytułowanego „Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu” (2015) wynika, że wzorni...

6 lutego 2017

Renomowane znaki towarowe. Rozszerzona ochrona w świetle orzecznictwa

Znaki towarowe pełnią niezwykle istotną funkcję w obrocie – przede wszystkim pozwalają na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego, ale także stanowią nośnik ...

31 października 2016

Produkty dedykowane na rynki. Prawo do decydowania o ich wprowadzeniu

Globalizacja ekonomiczna i technologiczna pozwala przedsiębiorcom na oferowanie usług i produktów praktycznie na całym świecie. Bariery takie jak odległość czy różnice kulturowe przestają mieć znaczenie i ...

28 października 2016

Co można opatentować? Krótki przewodnik po własności przemysłowej

Pomimo istniejących regulacji prawnych, prawa własności intelektualnej były, a często w dalszym ciągu są, marginalizowane i uznawane przez polskich przedsiębiorców za sprawy drugorzędne. Wynika to być może...

28 października 2016

Co nowego w unijnym prawie znaków towarowych?

Dnia 23 marca 2016 r. do europejskiego prawa znaków towarowych zostało wprowadzonych wiele istotnych zmian.

28 października 2016

Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorstwa. Tajemnice, znaki identyfikujące, dobre imię.

Rzeczpospolita Polska, tak jak Unia Europejska, została zbudowana na fundamentach demokracji, która przejawia się w poszanowaniu wartości takich jak wolność, równość i solidarność. Wartości te są uniwersa...

30 września 2015

Migam, czyli tłumacz w telefonie

Migam to dynamicznie rozwijający się start-up, który zrewolucjonizował sposób, w jaki osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z innymi. Rozwiązania opracowane przez Migam znalazły swoje zastos...

23 września 2015

User Experience – niedoceniana myśl o potrzebach klienta

User experience to część procesu projektowania, o którym zwykle się nie słyszy, dopóki coś nie wypali. Lekceważenie tego czynnika zwiastuje problem z osiągnięciem rynkowego sukcesu wdrożonego p...

18 września 2015

WB Electronics: wspieramy polskich innowatorów

Piotr Wojciechowski – prezes WB Group, opowiada o produkcji nowoczesnych technologii dla wojska i o roli jaką w procesie badawczo-rozwojowym odgrywają start-upy. Wyjaśnia także, dlaczego kooperacja małych i...

10 września 2015

Od lotnictwa do start-upowych dronów

Wywiad z Przemysławem Tomkowem – pilotem, konstruktorem i przedsiębiorcą – który opowiada o swoich doświadczeniach w prowadzeniu start-upu realizującego zamówienia dla firm zbrojeniowych...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań