Agnieszka Esz

Konsultant i ekspert w zakresie rozwoju organizacji i zasobów ludzkich. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie opracowania planów i polityk rozwoju instytucji publicznych w tym administracji rządowej m.in. udział w opracowaniu Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz wytycznych dot. jej wdrażania na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz inne. Współautor dokumentów planów i strategii komunikacji oraz strategii rozwoju instytucji publicznych i firm biznesowych.

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowała i wdrażała systemy oraz narzędzia zarządzania, rozwoju zasobów ludzkich. Ekspert w zakresie zagadnień komunikacji społecznej w tym konsultacji społecznych, z powodzeniem prowadziła procesy uspołecznienia w ramach opracowania planów strategicznych rozwoju instytucji publicznych i firm biznesowych. Ekspert w zakresie opracowania procesów biznesowych.

Trener, coach i mentor.

 

Firma / Instytucja: ResPublic Sp. z o.o.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.