Filip Kolmus

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.