Pomiń nawigację

Łukasz Kister

Niezależny ekspert bezpieczeństwa informacji. Doktor nauk o bezpieczeństwie, w specjalizacji zarządzanie bezpieczeństwem. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zakresu ochrony danych osobowych. Projektant i audytor systemów bezpieczeństwa danych osobowych. Aktywny Administrator bezpieczeństwa informacji. Wdrożył systemy zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych – lub był ich kluczowym konsultantem, w ta-kich instytucjach i przedsiębiorstwach, jak: Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Instytut Audiowizualny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM, Louvre Hotels, Hewitt, Oticon Polska, Flextronics Logistics Poland, Impaq i wielu innych. Realizował projekty edukacyjne z zakresu prawa do prywatności we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochro-ny Danych Osobowych, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacją Panoptykon, Polską Izbą Systemów Alarmowych oraz Instytutem Jagiellońskim. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa informacji, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Securitologia”, Członek Rady Naukowej rocznika naukowego „Studia nad Bezpieczeństwem”, redaktor merytoryczny ds. bezpieczeństwa informacji czasopisma specjalistycznego „Ochrona Mienia i Informacji”. www.bezpiecznenformacje.pl

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.