Małgorzata Snarska-Świderska

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.