Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.