Pomiń nawigację

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-151-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne” wkracza w kluczową fazę – zakończyły się realizowane w jego ramach, najbardziej zaawansowane, jak do tej pory, badania nad stanem rynku ppp, które stały się podstawą do opracowania „Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce”. Obraz rodzimego rynku ppp, jaki wyłania się z analizy nie jest jednoznaczny. Z jednej strony widać spore zainteresowanie podmiotów publicznych i przedsiębiorców realizacją wspólnych przedsięwzięć, z drugiej jednak strony, wszyscy zainteresowani świadomi są konieczności dalszego rozwijania swych niedoskonałych umiejętności w tym obszarze. Zdiagnozowano wiele trudności organizacyjnych i prawnych wymagających usunięcia. Pierwsze projekty mogą być jednak zachętą dla kolejnych władz publicznych i partnerów. Badania wskazują, że jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień, jakie stoją przed stronami współpracy jest pozyskanie finansowania dla projektów. Możliwość pozyskania finansowania jest uwarunkowana potencjałem rynkowym realizowanych przedsięwzięć, co w dużej mierze powiązane jest z możliwością ponoszenia tzw. opłaty za dostępność bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego. Świadectwem dojrzałości rodzimego rynku będzie widoczny wzrost przedsięwzięć opartych na płatnościach, które pochodzą bezpośrednio z budżetu podmiotu publicznego. Jak na razie jednak dominują koncesje, a zmiana w tym obszarze uwarunkowana jest jasnym uregulowaniem statusu płatności za dostępność w prawie budżetowym, co wymaga interwencji legislacyjnej. Analiza rynku ppp wskazuje, że równie istotne, jak dokonanie zmian w prawie będzie wsparcie instytucjonalne dla podmiotów zamierzających realizować tego typu projekty. Dlatego z nadzieją należy przyjąć ogłoszenie organizowanego w ramach projektu systemowego Konkursu . To pierwszy, kompleksowy, realizowany na poziomie centralnym mechanizm wsparcia jednostek samorządowych zamierzających realizować ciekawe, modelowe projekty typu ppp i koncesji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieli wsparcia dla nagrodzonych w konkursie jednostek, w formie bezpłatnego, kompleksowego, koniecznego do realizacji zgłoszonych projektów, doradztwa technicznego, ekonomicznego i prawnego. Co ważne, wszyscy zainteresowani wsparciem mogą liczyć, że jeśli nie zdążyli zgłosić swych wniosków w roku 2012, mają jeszcze szansę w roku 2013. O badaniach, konkursie i sytuacji na rynku finansowania ppp piszemy obszernie w niniejszym numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego”. W odpowiedzi na głód wiedzy na temat partnerstwa i koncesji kontynuujemy również nasz cykl artykułów o kolejnych etapach wdrażania przedsięwzięć ppp – tym razem czas na analizy ekonomiczno-finansowe. Ponadto prezentujemy najnowsze doniesienia z praktyki związanej z realizowanymi już przedsięwzięciami – zachęcamy do zapoznania się z orzeczeniami sądów w zakresie dopuszczalności podejmowania przez spółki kapitałowe, kontrolowane przez koncesjodawcę, roli koncesjonariusza w podejmowanych przez właściciela postępowaniach oraz z praktycznymi aspektami przekazania wkładu własnego w formie nieruchomości w projektach ppp.

Spis treści

I. Wstęp
II. Analiza finansowo-ekonomiczna w ppp
III. Ppp w praktyce
3.1. Finansowanie projektów ppp w Polsce
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Podsumowanie badań nad potencjałem rynku ppp w Polsce przeprowadzonych w ramach projektu systemowego PARP
4.2. Konkurs 3P – kluczowe działanie projektu systemowego PARP
V. ABC ppp
5.1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości skarbowej lub samorządowej na czas realizacji przedsięwzięcia ppp, jako forma wniesienia wkładu własnego podmiotu publicznego
5.2. Jednoosobowe spółki gminne jako koncesjonariusz w świetle praktyki

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników