Autorzy: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Elżbieta Marczewska

Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów PPP w Polsce

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-118-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy do Państwa rąk kompleksową Analizę potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Publikacja ta to pierwsza w Polsce próba analizy wszystkich stron zaangażowanych w przedsięwzięcia PPP. Analiza jest jednym z elementów projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno- prywatne”, który realizowany jest od roku 2011, w partnerstwie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Rok 2011 okazał się być rokiem przełomowym w rozwoju PPP w Polsce, kiedy to pod rządami nowej ustawy nastąpił znaczny wzrost podejmowanych inicjatyw.

Niniejsza Analiza, którą Państwu oddajemy do rąk, to nie tylko fotografia obecnej sytuacji w obszarze PPP w Polsce, ale przede wszystkim ocena potencjału do rozwoju takiej formy współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi. Sformułowane wnioski i rekomendacje identyfikują także bariery rozwoju finansowania inwestycji i usług we współpracy z podmiotami prywatnymi. Biorąc pod uwagę, iż w kolejnej perspektywie finansowej środków publicznych na finansowanie inwestycji komunalnych będzie znacznie mniej, a samorządy będą poszukiwały alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury, powinniśmy podjąć intensywne działania na rzecz eliminacji bądź minimalizacji zidentyfikowanych przez nas barier.

Spis treści

I. Wstęp
II. Nota metodologiczna
III. Identyfikacja problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
IV. Rozwój rynku PPP w Polsce
V. Określenie skali potrzeb instytucji publicznych w zakresie zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz wyodrębnienie zadań możliwych do realizacji w PPP
VI. Analiza stopnia przygotowania instytucji publicznych do współpracy
VII. Ocena siły ekonomicznej, zdolności operacyjnych podmiotów prywatnych w Polsce
VIII. Identyfikacja warunków i możliwości finansowania projektów PPP przez instytucje finansowe
IX. Rozpoznanie barier instytucjonalno-prawnych utrudniających współpracę w ramach PPP oraz praktyk instytucji kontrolnych
X. Ocena spójności, kompletności i przejrzystości aktów prawnych regulujących problematykę PPP
XI. Wnioski i propozycje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Raport

PPP. Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców

Zobacz
PPP. Raport z analizy danych zastanych

Raport

PPP. Raport z analizy danych zastanych

Zobacz
PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Raport

PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok