Pomiń nawigację

Autorzy: Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus, Dawid Zalewski, Maciej Dobieszewski, Elżbieta Bagińska

Analiza przedrealizacyjna przedsięwzięcia PPP (3 biuletyn PPP)

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-150-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

19 czerwca 2012 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie w gronie ekspertów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem było omówienie wniosków z badania oraz dyskusja o postulatach działań mających na celu aktywizację rynku ppp, sformułowanych na podstawie wniosków z tego badania. W niniejszym trzecim numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” znajdziecie Państwo sprawozdanie z tej debaty, podobnie jak przedstawienie podstawowych zagadnień poruszanych w Raportach. W czerwcu również dobiegł końca cykl szesnastu seminariów regionalnych, w których to przedstawiciele podmiotów administracji publicznej oraz sektora prywatnego mieli możliwość zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania ppp przy realizacji zadań publicznych. Na łamach „Biuletynu ppp” zamieściliśmy zatem sprawozdanie podsumowujące przebieg wszystkich seminariów regionalnych.

Zgodnie z założeniami cyklu wydawniczego „Biuletynu ppp” po omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących kwestii ppp i działań organizacyjnych w ramach struktury urzędu sprzyjających realizacji projektów, czas na omawianie poszczególnych zagadnień obejmujących problematykę przygotowania analiz przedrealizacyjnych konkretnych przedsięwzięć. Pierwszy tekst poświęcony tematyce analiz jest wstępem do szczegółowego omówienia poszczególnych etapów takich analiz, które zamieszczane będą w kolejnych numerach „Biuletynu ppp”.

Spis treści

I. Wstęp
II. Analiza przedrealizacyjna przedsięwzięcia ppp – zagadnienia podstawowe
2.1 Analiza prawna przedsięwzięcia
2.2 Analiza organizacyjna przedsięwzięcia
2.3 Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia
2.4 Analiza techniczna przedsięwzięcia
2.5 Analiza ryzyk
2.6 Analiza finansowo-ekonomiczna
2.7 Analiza podatkowa
2.8 Badanie rynku (test rynku)
III. Ppp w praktyce
3.1 Misja studyjna ppp do Portugalii
3.2 Partnerstwo publiczno-prywatne w budowie i zarządzaniu autostradami w Polsce
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Ruszył Konkurs 3P
4.2. Cykl szesnastu seminariów regionalnych zorganizowanych w ramach projektu – podsumowanie
4.3. Sprawozdanie z debaty nad wynikami badań rynku ppp
4.4. Konsultacje społeczne z perspektywą płci przedsięwzięć PPP
V. ABC ppp
5.1 Nowe podejście EUROSTAT do klasyfikacji zobowiązań z umów typu ppp do deficytu i długu publicznego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować