Pomiń nawigację

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-201-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prawidłowe przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga odpowiedniego podziału zadań i ryzyk między partnerów projektu, jednak, jak pokazała dotychczasowa praktyka, ustalenia stron umowy o ppp, powinny w tym zakresie uwzględniać stanowisko instytucji finansowych. Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na temat procesu analiz przedrealizacyjnych o zagadnienia analizy i alokacji ryzyk występujących w projektach ppp, z uwzględnieniem punktu widzenia podmiotów finansujących.

Wobec problemów z finansowym zamknięciem zawartych umów o ppp, warto również zapoznać się z uzupełniającymi badaniami na temat potencjału ekonomicznego instytucji publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w ramach ppp, ujętymi w „Raporcie z badania przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych”. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Grupę badawczą dobrano celowo. W jej skład weszły firmy doradcze i instytucje finansowe, które, w ocenie autorów badań, mają największe doświadczenie w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem badania było m. in. uzyskanie opinii o rozwoju rynku ppp od doradców i instytucji finansujących tego typu projekty oraz ocena współpracy podmiotów prywatnych z otoczeniem zewnętrznym, w tym współpraca z ekspertami zewnętrznymi. Badanie posłużyło również zdefiniowaniu zakresu kompetencji i zadań, jakie należeć mogłyby do podmiotu odpowiedzialnego za rozwój polityki i praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Tym bardziej warto zapoznać się z doświadczeniami i dobrymi praktykami brytyjskimi w zakresie ppp, przedstawionymi w sprawozdaniu z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, jaka miała miejsce w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Kwestie finansowania projektów ppp były poruszane również w trakcie jednej z debat ekspertów, co zostało opisane w niniejszym numerze „Biuletynu ppp”. Warto również przeanalizować zagadnienia związane z realizacją projektów parkingowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zapoznać się z rodzimymi doświadczeniami i perspektywami dla przedsięwzięć energetycznych i inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Równie obiecująco zapowiada się dalszy rozwój rynku przedsięwzięć energooszczędnych (ESCO) zarówno w obszarze termomodernizacji, jak i modernizacji oświetlenia ulicznego, o czym rozmawiano w trakcie drugiej debaty ekspertów, relacjonowanej na łamach niniejszego wydania „Biuletynu ppp”. Osobno omówiono zagadnienia prawne dotyczące wdrażania przedsięwzięć ppp w obszarze oświetlenia ulicznego.

Spis treści

I. Wstęp
II. Analiza ryzyka w projektach ppp
2.1. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w projektach ppp z punktu widzenia banków – model Project Finance
III. Ppp w praktyce
3.1. Realizacja zadań publicznych gminy w zakresie budowy i eksploatacji parkingów
3.2. Gospodarka odpadami i energetyka przyszłością ppp
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Podsumowanie najważniejszych kwestii z debaty online „PPP – Termomodernizacja w praktyce”
4.2. Nowy cykl seminariów regionalnych z zakresu ppp dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
4.3. Gala finałowa drugiej edycji Konkursu 3P
4.4. O finansach w gronie ekspertów – relacja z debaty online
4.5. Doświadczenia i dobre praktyki brytyjskie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii
4.6. Raport z badania przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych. Prezentacja wyników
V. ABC ppp
5.1. Ppp w sektorze oświetlenia ulicznego – modele realizacji przedsięwzięć

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Metodyki komparatora PPP i analiza ryzyka

Poradnik

Metodyki komparatora PPP i analiza ryzyka

Zobacz
Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować