Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Nowe produkty i inwestycje Współpraca i partnerzy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-05-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja zawiera analizę stanu, kierunków rozwoju oraz głównych problemów rozwojowych takich instytucji proinnowacyjnych, jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra transferu technologii. Raport ma charakter ewaluacyjny - stąd obok części prezentacyjnej zawiera również analizę problemową starającą się nakreślić pewne modus operandi instytucji proinnowacyjnych. Opracowanie zostało sporządzone na zamówienie Konsorcjum Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzedzone postępowaniem konkursowym.

Spis treści

Rozdział 1. Wnioski, scenariusze i rekomendacje
Rozdział 2. Instytucje proinnowacyjne – rola w systemie innowacyjnym
Rozdział 3. Możliwości wsparcia polskich instytucji proinnowacyjnych ze środków europejskich
Rozdział 4. Parki naukowo-technologiczne w Polsce. Analiza instytucjonalnych czynników sukcesu i porażki
Rozdział 5. Stan rozwoju parków naukowo-technologicznych i inkubatorów. Wyniki analizy ilościowej (omówienie)
Rozdział 6. Badanie przedsiębiorstw – obecnych i potencjalnych klientów parków naukowo-technologicznych
Rozdział 7. Stan rozwoju centrów transferu technologii. Wyniki analizy ilościowej (omówienie)
Rozdział 8. Doświadczenia zagraniczne. Studia organizacji i działania wybranych parków zagranicznych

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok