Pomiń nawigację

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-195-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z kluczowych zadań publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, wydawanej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest przekazanie wiedzy na temat kolejnych kroków realizacji projektów ppp. W niniejszym numerze, po prezentacji podstawowych informacji na temat ppp (nr 1), zarysowaniu roli ppp w realizacji polityki podmiotów publicznych (nr 2), wprowadzeniu do zagadnień analizy przedrealizacyjnej oraz analizy ekonomiczno- finansowej (nr 3 i 4), przychodzi czas na informację na temat analizy technicznej tego typu projektów, analizy prawnej oraz analizy ryzyk. We wszystkich działaniach przygotowawczych, jak i związanych z oceną realizacji kontraktu przez partnera prywatnego, szczególnie w projektach charakteryzujących się większą skalą i dużym stopniem skomplikowania, posiłkowanie się wsparciem doradcy technicznego, prawnego czy ekonomicznego jest nieodzowne. Z tego powodu przedstawiamy również informacje ułatwiające określenie zadań doradców, także w kontekście kontraktowania ich usług. Nawet najlepiej przeanalizowany w kontekście interesu publicznego projekt ppp może nie doczekać się realizacji, jeśli zabraknie etapu konsultacji przedsięwzięcia z rynkiem tj. testu rynku. Otwarta konsultacja z potencjalnymi inwestorami, w tym instytucjami finansowymi, może pozwolić na modyfikację pierwotnych założeń przedsięwzięcia tak, aby zwiększyć szansę na komercyjne i finansowe zamknięcie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Jak poucza polska praktyka, tylko niewielka część przedsięwzięć może liczyć na taki finał, zatem istotne jest stosowanie testu rynku w większym zakresie niż dotychczas.

Spis treści

I. Wstęp
II. Analiza techniczna, prawna, ryzyk oraz analiza rynku
2.1 Analiza techniczna przedsięwzięcia ppp. Zakres i rola doradztwa technicznego w projektach realizowanych wspólnie z sektorem prywatnym
2.2 Doradztwo techniczne w projektach ppp okiem konsultanta
2.3 Analiza prawna przedsięwzięcia ppp. Zakres i rola doradztwa prawnego
2.4 Analiza rynku – test wykonalności rynkowej
2.5 Analiza ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
III. Ppp w praktyce
3.1 Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze transportowej na przykładzie parkingów miejskich
3.2 Relacja z panelu ekspertów przeprowadzonego przez NIK w związku z kontrolą realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego w dniu 7 listopada 2012 r.
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1 Przyznano nagrody w pierwszej edycji Konkursu 3P
V. ABC ppp
5.1 Ppp a dług publiczny w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zasady ewidencjonowania wydatków z tytułu umowy o ppp.

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować