Pomiń nawigację

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 r. prowadzi największy projekt badawczy diagnozujący rynek pracy i podaż kompetencji w naszym Polsce i jeden z większych w Europie. 

Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie śledzenia poziomu i struktury zatrudnienia, trendów na rynku pracy. Badanie pozwala na identyfikację obszarów niedopasowania kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym do potrzeb i wyzwań na rynku pracy. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych, takich jak: nauka i edukacja, polityka zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości.

Raport stanowi podsumowanie badań Bilans Kapitału Ludzkiego - edycja 2017. Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze wyniki badań realizowanych wśród ludności w wieku 18-69.

Baza danych z badania ludności w wieku 18-69 - Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 (XLSX)

Kwestionariusz BKL - badanie ludności 2017

 

Spis treści

Ogólna charakterystyka próby

Zatrudnienie, szukanie pracy i wyjście z rynku pracy

Zatrudnieni na umowę o pracę

Umowy cywilnoprawne

Własna działalność gospodarcza

Praca nieformalna

Bezrobotni i szukający pracy

Emerytury

Wykształcenie i kompetencje

Zadowolenie z wyboru studiów

Zgodność pracy z wykształceniem

Przydatność w pracy wiedzy i umiejętności ze szkół

Wiek opuszczenia edukacji formalnej

Osoby niepracujące i niepodnoszące kompetencji

Samoocena kompetencji

Jakość pracy

Czas pracy

Liczba godzin w tygodniu spędzanych w pracy

Czas poświęcany na pracę kosztem bliskich

Płace i sytuacja materialna

Przeciętne miesięczne zarobki netto w ostatnich 12 miesiącach, a wykształcenie

Wysokość zarobków w zależności od głównego sposobu zatrudnienia

Zarobki osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

Zadowolenie z zarobków

Przeciętny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego

Czy gospodarstwo domowe „wiąże koniec z końcem”?

Oczekiwania zarobkowe

Oczekiwania względem wynagrodzenia minimalnego

Poziom wynagrodzenia uznawanego za zadowalające

Różnice pomiędzy oczekiwaniami mężczyzn i kobiet

Zadowolenie z pracy

Ogólne zadowolenie z pracy

Relacje pracownik-przełożony

Refleksja nad dokonanymi wyborami zawodowymi

Jeżeli chciał(a)by zmienić zawód, to na jaki?

Czy pracował(a)byś, gdybyś nie potrzebował(a) pieniędzy?

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań

Raport

Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań

Zobacz
Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Raport

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować