Pomiń nawigację

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-104-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom idei inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu i działań podjętych w jej ramach na rzecz Ośrodków Innowacji dla zapewnienia ich bardziej efektywnego działania zarówno w środowisku akademickim jak i w sferze gospodarczej i administracyjnej. Ponadto pełni ona rolę materiału wprowadzającego do tematyki wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości zarówno w wymiarze wewnętrznym jakim jest organizacja i zarządzanie Ośrodkami Innowacji, jak i zewnętrznym.

W tym obszarze prezentuje ona aktualny stan i rodzaje instytucji wsparcia oraz wskazuje na specyficzne ich role w procesie inkubacji i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Trzecim obszarem tematycznym broszury jest prezentacja wszystkich publikacji przygotowanych w ramach Inicjatywy i ich krótka prezentacja ze wskazaniem obszarów zazębiających się, jak również wskazanie ciekawszych audycji słownych i video będących świetnym materiałem uzupełniającym treść publikacji.

Spis treści

1. Geneza i cele Inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”
2. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce
3. Wzmocnienie potencjału merytorycznego i organizacyjnego Ośrodków Innowacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować