Pomiń nawigację

Ewaluacja ex-ante projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”

Seria: Inteligentne specjalizacje

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

PARP zrealizowała ewaluację ex-ante projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (POIR 2.4.2). Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji (priorytetów w obszarze B+R+I), ich weryfikacja i aktualizacja w procesie przedsiębiorczego odkrywania oraz analizy zagregowanych danych statystycznych, a także ocena postępów prowadzonych działań na rzecz ich rozwoju. Z kolei celem badania ewaluacyjnego była ocena logiki projektu oraz trafności przyjętych założeń w odniesieniu do celów, działań i efektów mających zasadniczy wpływ na skuteczność i efektywność projektu. Ponadto szczegółowo przeanalizowano stan wdrażania krajowych inteligentnych specjalizacji, a także zidentyfikowano i podjęto próbę oceny wpływu czynników zewnętrznych mogących mieć istotny wpływ na rezultaty projektów latach 2017-2023.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • jaka jest logika projektu i jak została oceniona?
 • jakie są czynniki zagrażające a jakie wspomagające realizację projektu?
 • jaką funkcję pełnią narzędzia PPO w realizacji celów strategicznych KIS?
 • jakie są ryzyka związane z włączeniem przedsiębiorców w PPO?
 • jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców zewnętrznymi narzędziami aktywizacji B+R+I?

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Wykaz definicji, skrótów akronimów i nazw obcych
 2. Streszczenie raportu w wersji polskiej
 3. Streszczenie raportu w wersji angielskiej (abstract)
 4. Wprowadzenie
 5. Skrócony opis metodologii i celów ewaluacji ex-ante
 6. Ocena logiki projektu pod kątem wymiaru strategicznego i otoczenia społeczno-ekonomicznego
 7. Efekty strategiczne i społeczno-ekonomiczne realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w Polsce, w wymiarze krajowym i regionalnym.
 8. Użyteczność Projektu w obszarze Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania
 9. Użyteczność Projektu w obszarze Smart Lab
 10. Analiza semiotyczna
 11. Rekomendacje i wnioski

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Badania interesariuszy komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ewaluacja

Badania interesariuszy komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Zobacz
Ramy strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Ewaluacja

Ramy strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Zobacz
Analiza semiotyczna pojęcia „smart, inteligentne specjalizacje” oraz zmieniających się kodów przedsiębiorczości

Raport

Analiza semiotyczna pojęcia „smart, inteligentne specjalizacje” oraz zmieniających się kodów przedsiębiorczości

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników