Pomiń nawigację

Ewaluacja ex post Działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2016

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

U genezy PO RPW 2007-2013 leżą negocjacje z Unią Europejską, w wyniku których uzyskano dodatkową pulę środków dedykowanych najmniej wówczas rozwiniętym społecznie i gospodarczo regionom Unii Europejskiej, tj. pięciu województwom Polski Wschodniej. Przyczyną realizacji Programu w tej części kraju była jego mniejsza dostępność i generalne zapóźnienie rozwojowe. Wskaźniki konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw funkcjonujących w makroregionie osiągały bardzo niskie wartości. Wspieranie bardzo zaniedbanej infrastruktury drogowej stanowić miało skuteczny pomost do osiągnięcia zaplanowanego w szerszej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego tej części kraju. Projekty drogowe realizowane w ramach Działania IV.1 PO RPW 2007-2013 podzielić można na trzy typy: budowa mostów w miejscowości Połaniec i Kamień, dzięki którym nastąpiła istotna poprawa powiązań pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju, modernizacja bądź budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich oraz budowa dróg obwodowych w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów miast.

Spis treści

1. Opis przedmiotu
2. Opis metodologii i sposobu realizacji badania
3. Charakterystyka projektów zrealizowanych w ramach Infrastruktura drogowa
4. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na zwiększenie dostępności transportowej, poziomu bezpieczeństwa oraz dostępu do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych i przejść granicznych
5. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na pobudzenie i rozwój przedsiębiorczości
6. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Zobacz
SMART SKILLS Ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Raport końcowy

Raport

SMART SKILLS Ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Raport końcowy

Zobacz
Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników