Autorzy: Praca zbiorowa

Ewaluacja ex post projektów systemowych "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"

PPP POKL

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2015

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Po trzecie, działania podejmowane w ramach projektu można ocenić jako rzetelne i uwiarygodnione przez ekspertów, trafnie dobrane do potrzeb informacyjnych odbiorców projektu zarówno w odniesieniu do zakresu merytorycznego, formy przekazu informacji, jak i momentu dotarcia z informacją do potencjalnych zainteresowanych. Uruchomienie projektu miało miejsce dokładnie w momencie kiedy weszły zmiany legislacyjne i dostarczenie wiedzy o PPP było pożądane. Dobrze dobrana forma przekazu od prostszych, wprowadzających seminariów i publikacji po bardziej specjalistyczne opracowania, pozwoliła dotrzeć z projektem do odbiorców o różnym poziomie wiedzy. Dostosowywanie zakresu merytorycznego zaś do różnych grup odbiorców, spowodowało, że projekt trafiał w potrzeby zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców. Ponadto, PARP i IPPP na bieżąco wykorzystywały pojawiające się zmiany prawa i przykłady stosowania PPP do wzmacniania przekazu projektu oraz tworzenia nowych inicjatyw PPP. Takie podejście spowodowało, że mimo realizacji projektu, na przestrzeni kilku lat nie odstawał on od potrzeb rynku, tylko stopniowo ewoluował.
Przyjęta przez PARP i IPPP logika pokazuje, że przy tworzeniu projektu dominował oddolny sposób myślenia, nastawiony na uświadamianie korzyści, co miało zadziałać na instytucje publiczne i firmy jako bodziec do wprowadzenia zmian. Podejście to spowodowało, że działania od początku zaplanowano tak, aby oddziaływały na postawy i zachowania odbiorców projektu. O ile wskaźniki doprecyzowane we wniosku o dofinansowanie udało się dzięki temu wypracować na zakładanym poziomie, to mierzenie wszystkich pożądanych zmian nie zostało kompleksowo przemyślane i zaprojektowane na etapie uruchamiania projektu. W efekcie ustalanie wartości wskaźników nastąpiło na koniec realizacji projektu, a co za tym idzie nie ma wiedzy na temat dynamiki zmian wartości wskaźników w czasie, a także, które działania i w jakim stopniu przyczyniły się do zaobserwowanych zmian.
W trakcie realizacji projektu zgromadzono dużo wartościowej wiedzy zarówno o samym PPP, jak i o warunkach niezbędnych do tego, aby PPP mogło zostać zaimplementowane. Jest to istotne źródło wiedzy dla kolejnych, podobnych projektów o charakterze upowszechniającym. Zdobyte doświadczenia są dobrym wkładem do dalszych prac nad doskonaleniem procesów wdrażania rozwiązań systemowych i planowaniem kompleksowych akcji informacyjno-edukacyjnych w przez krajowe instytucje publiczne.

Spis treści

1. Koncepcja badania
2. Wnioski z badania
3. Literatura

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Raport

Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Zobacz
Biuletyn Euro Info 6/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2019

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok