Ewaluacja ex post projektu "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowiła działalnośd Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (FPWI, Fundusz), uruchomionego w czerwcu 2013 r. w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" (Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). Po około roku od uruchomienia Funduszu (a więc już w połowie 2014 r.) zawarto umowy pożyczkowe w pełni angażujące kapitał na pożyczki. Od tego czasu, dokonywane były wypłaty pożyczek. Pożyczkobiorcy realizowali innowacyjne przedsięwzięcia, wykorzystując w tym celu środki z pożyczek oraz wkłady kapitałowe pozyskane od inwestorów prywatnych. Utworzony w ramach projektu systemowego Fundusz miał charakter pilotażowy. Służył przetestowaniu zasadności udostępnienia tego rodzaju nowego źródła finansowania, w związku z możliwością jego kontynuacji przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach aktualnej perspektywy Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Polsce (2014-2020 - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Spis treści

1. Wprowadzenie - przedmiot i cele badania
2. Metodologia badania .
3. Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI) jako instrument wsparcia
4. Szczegółowy opis wyników ewaluacji
5. Podsumowanie - wnioski i wskazania
6. Odpowiedzi na pytania badawcze

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań