Pomiń nawigację

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2007

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-47-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja jest poświęcona w całości tematyce ewaluacji polityk publicznych. Jest to także jedna z pierwszych polskojęzycznych pozycji podejmujących tego rodzaju zagadnienia. Publikacja przygotowana została w formie zbioru artykułów podzielonych na dwie główne części tematyczne.

Część pierwsza poświęcona jest aspektom teoretycznym i organizacyjnym. Zawarte w niej artykuły są próbą krytycznej refleksji nad rolą ewaluacji w procesach zarządzania publicznego oraz nad znaczeniem i zastosowaniem kluczowych dla ewaluacji pojęć.

W części drugiej zgromadzono artykuły podejmujące problematykę metodologii badań ewaluacyjnych. Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się w nich z konkretnymi problemami zidentyfikowanymi w polskiej praktyce badawczej oraz z propozycją rozwiązań, których trafność autorzy weryfikują w świetle własnych doświadczeń.

Tematyka publikacja, zgodnie z tytułem, skoncentrowana jest na ewaluacji ex-post. Większość tez formułowanych przez autorów stanowić może jednak podstawę do szerokich uogólnień, co powinno zwrócić uwagę również czytelników zainteresowanych realizacją lub projektowaniem ewaluacji innego typu.

Spis treści

Część I. Ewaluacja ex-post – aspekty teoretyczne i organizacyjne
Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post
Proces ewaluacji ex-post – konceptualizacja, operacjonalizacja, realizacja badania ewaluacyjnego
Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post
Funkcja autoedukacyjna ewaluacji w rozwoju organizacji.
Analiza rozwiązań międzynarodowych

Część II. Wybrane zagadnienia metodologiczne
Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?
Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post
Wybrane problemy doboru technik badawczych w ewaluacji ex-post
Wskaźniki w ewaluacji ex-post programów publicznych
Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Poradnik

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Zobacz
Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Poradnik

Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Zobacz
Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Poradnik

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować