Ewaluacja projektu systemowego "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych"

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport prezentuje wyniki ewaluacji mid term Projektu „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG. Głównym celem badania było dokonanie oceny postępu realizacji Projektu, biorąc pod uwagę poziom osiągniętych celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu, przewidzianych w Projekcie oraz ustalenie ewentualnego ryzyka ich realizacji.

Spis treści

1.Streszczenie
2.Kontekst realizacji badania
3.Opis metodologii badania
4. Opis wyników badania
4.1 Stan realizacji projektu
4.2 Charakterystyka dotychczasowych beneficjentów projektu
4.3 Charakterystyka udzielonego wsparcia
4.4 Ocena jakości udzielonego wsparcia
4.5 Ocena dotychczasowych efektów wsparcia
4.6 Wpływ udzielonego wsparcia na innowacyjność przedsiębiorstw
4.7 Bariery w realizacji projektu
4.8 Optymalizacja projektu
5. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań