Pomiń nawigację

Autorzy: Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw

Badania i inwestycje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-08-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania innowacyjności firm mikro. Celem opracowania obejmującego wyniki badania było zebranie uzyskanych w trakcie badania informacji i przedstawienie ich w formie, która byłaby interesująca zarówno dla decydentów – projektujących narzędzia wspierania innowacyjności w Polsce, jak i dla samych przedsiębiorców, którzy z pewnością potrzebują podobnej wiedzy dla efektywniejszego konkurowania na rynkach, na jakich działają ich firmy.

Układ opracowania odzwierciedla zakres tematyczny narzędzia badawczego - ankiety, które było wykorzystanie w trakcie przeprowadzania wywiadów z przedsiębiorcami. Opracowanie - w swej części merytorycznej dotyczącej wyników badania zawiera następujące podrozdziały: ICT w firmach mikro, wykorzystanie Internetu i programowania, patenty i licencje w firmach mikro, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i wreszcie innowacyjność firm mikro.

Spis treści

1. Opis badania
2. Wyniki
2.1. ICT w firmach mikro
2.2. Patenty i licencje
2.3. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu
2.4. Innowacyjność firm mikro
3. Podsumowanie
4. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Raport

Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Zobacz
Benchmarking parków technologicznych w Polsce - 2012

Raport

Benchmarking parków technologicznych w Polsce - 2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować