Pomiń nawigację

Autorzy: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień, Krystian Mucha, Justyna Wróblewska

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - I

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR aktualne do czerwca 2011. Przedmiotem rozważań jest określenie stanu koniunktury polskiej gospodarki, wykonanie krótkookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak również przedstawienie prostych analiz wrażliwości. Opracowanie bazuje na podejściu statystyczno-ekonometrycznym opisanym szczegółowo w raporcie metodologicznym projektu ISR. Pierwsza edycja raportu makroekonomicznego ma charakter wstępny, wskazując na analizy wahań aktywności gospodarczej i prognozy jako najważniejsze jego komponenty. Omawiane są także dodatkowe kierunki możliwe do podjęcia i rozwinięcia w przyszłości.

Spis treści

1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - V

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - V

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować