Pomiń nawigację

Autorzy: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień, Krystian Mucha, Justyna Wróblewska

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR dla danych empirycznych dostępnych do końca 2011 roku. W porównaniu z poprzednią wersją raportu, dla analiz wykorzystujących dane o częstotliwości miesięcznej, zaktualizowano obserwacje z października, listopada i grudnia 2011. W związku z brakiem nowych danych dla częstotliwości kwartalnej, analizy, jak i konkluzje dla tych kategorii pozostają niezmienione względem poprzedniego raportu.

Spis treści

WPROWADZENIE
SYNTEZA WYNIKÓW
1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 Sytuacja makroekonomiczna Polski
1.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki oraz główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
2.2 Analiza koniunktury w sektorach polskiej gospodarki
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
3.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
3.3 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IX

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IX

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować