Pomiń nawigację

Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-932446-2-1

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się ludności i niska dzietność od ponad 20 lat są traktowane w Europie Zachodniej jako zagrożenie dla rynku pracy. Związany z nimi spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodle głej perspektywie poważnym niedoborem pracowników i załamaniem systemu emery talnego. Rosnąca świadomość tego problemu zmienia cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki stało się zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie uznano za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu.

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej: element zarzą dzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bar dziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa dzięki uwzględ nianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Chcemy zaproponować firmom szeroki katalog działań związanych z kończeniem zatrudnienia i przechodzeniem na emeryturę, które stanowią element zarządzania wiekiem w przedsiębior stwie i wiążą się przede wszystkim z końcowym etapem pracy zawodowej, ale mają też wpływ na to, jak długo pracownicy chcą pozostawać w zatrudnieniu.

Spis treści

1. Wstęp
2. Powody stosowania zarządzania wiekiem
3. Korzyści dla przedsiębiorstw
4. Rekomendowane narzędzia
5. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw
6. Zastosowanie w małych firmach

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Raport

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Zobacz
Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem

Poradnik

Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem

Zobacz
Przesunięcia między  stanowiskami

Poradnik

Przesunięcia między stanowiskami

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników