Pomiń nawigację

Autorzy: Grażyna Sikorska, Witold Kajszczak

Kwatera agroturystyczna - praktyczny poradnik

Infrastruktura i turystyka

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 83-88802-45-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki alternatywnej, przyjaznej środowisku, wykorzystującej naturalne walory dziedzictwa kulturowego i różnorodności przyrodniczej. Funkcję taką pełni z pewnością agroturystyka, będąca jedną z form turystyki wiejskiej.

Agroturystyka w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym. Od lat popularne było przyjmowanie gości w gospodarstwach wiejskich. Letnicy, wczasy pod gruszą, to pojęcia znane wszystkim w mieście i na wsi. Dzisiaj agroturystyka stwarza możliwości zmiany sytuacji ekonomicznej i społecznej na wsi.

Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, ale jednocześnie ściśle związanych z otoczeniem rolnictwa, stwarza możliwości likwidacji bezrobocia w środowisku wiejskim, poszerza ofertę pracy na rynku, przyczynia się do zwiększenia dochodów w rolnictwie. Jednocześnie agroturystyka wymusza działania stanowiące aktywne formy ochrony środowiska, a mieszkańcom miast umożliwia kontakt z przyrodą i środowiskiem naturalnym.

Oprócz zmian w sferze materialnej wsi, agroturystyka wywiera silny wpływ na sferę duchową, na przyzwyczajenia, zachowania. Zmienia się sposób podejścia do życia, kształtują się nowe wartości, wreszcie na nowo odkrywane jest bogactwo kultury polskiej wsi, obyczaje ludowe, tradycyjne rzemiosła, kuchnia regionalna. Obiekty kultury materialnej wsi, do niedawna tracone bezpowrotnie, dzisiaj odżywają na nowo. Starym domom, karczmom, kuźniom, często będącym przykładem unikatowej sztuki budowlanej, przywracana jest ich dawna funkcja lub znajdują nowe przeznaczenie - służą turystom.

Niniejszy poradnik powstał w oparciu o doświadczenia pracowników Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej oraz osób, dla których agroturystyka stanowi ważną dziedzinę zainteresowań, a nawet pasji. Pisząc go staraliśmy się dostarczyć podstawową wiedzę i wskazówki, które umożliwią podjęcie decyzji o założeniu i prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego. Nie ma w nim gotowych rozwiązań ani idealnych wzorców. Zawarte przykłady rozwiązań małej architektury ogrodowej, wystroju wnętrz, sposobów organizacji czasu własnego i gości, mają za zadanie pobudzić wyobraźnię czytelnika. Każde gospodarstwo agroturystyczne jest inne, działa w innym środowisku przyrodniczym i kulturowym. Każdy ma inną osobowość. Każdy sam musi podjąć decyzję, co jest konieczne, aby jego przedsięwzięcie mogło odnieść sukces.

Zapoznając się z kolejnymi rozdziałami poradnika, czytelnik będzie mógł ocenić, jaką wiedzą dysponuje, jaki jest stan przygotowania jego gospodarstwa do pełnienia funkcji kwatery agro-turystycznej, jakie inwestycje musi ponieść, aby obiekt przygotować do obsługi gości. Zgromadzone informacje pozwolą mu wreszcie przystąpić do opracowania biznesplanu przedsięwzięcia, który pozwoli na przygotowanie w określonej, usystematyzowanej formie, informacji o stanie posiadania, ocenę realnych możliwości realizacji pomysłów i przygotowanie dokładnego harmonogramu podejmowanych działań. W przypadku ubiegania się o kredyt, biznesplan stanowi jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przez bank, a zebrane materiały posłużą jako dokładne źródło informacji dla specjalisty, który będzie przygotowywał profesjonalny dokument.

Przekazując drugie wydanie poradnika mamy nadzieję, że czytelnicy znajdą w nim informacje pomocne w prowadzeniu własnego gospodarstwa agroturystycznego

Spis treści

Rozdział 1. Uwarunkowania ruchu turystycznego na obszarach wiejskich  
Rozdział 2. Wymagania stawiane kwaterze wiejskiej w oparciu o system kategoryzacji  
Rozdział 3. Zasoby mojego gospodarstwa
Rozdział 4. Przygotowanie moje i domowników do obsługi kwatery wiejskiej
Rozdział 5. Program inwestycyjny kwatery wiejskiej
Rozdział 6. Finansowanie organizacji i rozwoju kwatery wiejskiej    
Rozdział 7. Plan rozwoju działalności agroturystycznej w perspektywie wieloletniej  

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Turystyka w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Turystyka w Polsce Wschodniej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników