Pomiń nawigację

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-220-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Rok 2013 po czterech latach obowiązywania regulacji w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, rozpoczął się od optymistycznych wieści na temat rozwoju rynku ppp. Co prawda, wciąż łączna liczba zawartych kontraktów nie jest wysoka, to należy odnotować, iż w Sopocie zawarto umowę o finansowaniu rewitalizacyjnego projektu ppp, przy wykorzystaniu środków JESSICA, co jest pierwszym przykładem takiego montażu finansowego w Europie. Natomiast z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i z Miasta Poznania dotarły wieści o pomyślnym zakończeniu negocjacji umów o ppp, dotyczących projektów o wartości kilkuset milionów złotych każdy, co więcej, realizowanych w formule finansowania hybrydowego tj. z wykorzystaniem dotacji unijnych. W 6. wydaniu „Biuletynu ppp” znajdą więc Państwo informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku ppp i koncesji, zarówno w obszarze rządowych projektów transportowych, jak i mniejszych przedsięwzięć rozwijanych przez samorządy. Prezentujemy zasady, na jakich może odbywać się finansowanie przedsięwzięć ppp, przy wykorzystaniu innowacyjnych mechanizmów, w tym obligacji projektowych.

Co istotne, rozpoczęła się druga edycja Konkursu 3P, organizowanego przez PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”, którego celem jest udzielenie wsparcia doradczego dla indywidualnych projektów ppp i koncesji realizowanych przez podmioty publiczne. Doświadczenia z realizacji nagrodzonych w Konkursie 3P projektów będą mogły być przykładem dla kolejnych podmiotów publicznych planujących przedsięwzięcia w formule ppp. O zasadach drugiej edycji Konkursu 3P piszemy w IV rozdziale tego numeru „Biuletynu ppp”. Tam też podsumowujemy wyniki pierwszej edycji Konkursu, prezentując nagrodzone projekty.

Wobec dyskusji na temat zasad, na jakich powinien funkcjonować krajowy system realizacji projektów ppp, warto zapoznać się z działaniami prowadzonymi w tym zakresie we Francji, która w ostatnim czasie stała się europejskim liderem rynku koncesji i ppp. Obszernie informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale III „Ppp w praktyce”. Kluczem do zawarcia korzystnej umowy o ppp, wpisującej się w zakładany na etapie analiz przedrealizacyjnych preferowany model realizacji zadania publicznego we współpracy z sektorem prywatnym, jest efektywny proces negocjacji umowy o ppp. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami, na jakich opiera się proces doprecyzowania postanowień kontraktów ppp i koncesji.

Rozwijająca się praktyka ppp, pozwala również na dokładniejsze rozgraniczenie zakresu stosowania przepisów ustawy o ppp, ustawy o koncesji na roboty budowlane i określenie konsekwencji budżetowych, związanych z tym faktem - co bywa już przedmiotem orzecznictwa, na gruncie rozbieżnych niekiedy interpretacji.

Spis treści

I. Wstęp
II. Negocjacje umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
2.1 Procedura wyboru partnera prywatnego
III. Ppp w praktyce
3.1 Pierwszy w Europie rewitalizacyjny projekt hybrydowy z wykorzystaniem środków JESSICA zamknięty finansowo
3.2 Finansowanie ppp w Polsce i na świecie z wykorzystaniem JESSICA i innych instrumentów
3.3 Projekt Bond Initiative – obligacje emitowane przez spółkę projektową
3.4 Zarys systemu wsparcia ppp we Francji
3.5 Perspektywy ppp w obszarze budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce w świetle wyzwań Wieloletnich Ram Finansowych UE 2014-2020
3.6 Przegląd rynku ppp, po czterech latach obowiązywania regulacji ppp i koncesji na roboty budowlane lub usługi
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1 Konkurs 3P – podsumowanie dotychczasowych działań
4.2 Druga edycja Konkursu 3P
V. ABC ppp
5.1 Obowiązek stosowania przepisów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników