Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Negocjacje w transferze technologii

Badania i inwestycje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-89-5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Podręcznik Negocjacje w Transferze Technologii miał zostać zredagowany niejako "instrumentalnie", w sposób pozwalający na uzyskanie definitywnych odpowiedzi i rozwiązanie wszystkich problemów, na które napotykają praktycy zajmujący się transferem technologii, zarówno ci, którzy są ich odbiorcami, jak i występujący w charakterze dostawców.

Pomimo iż utworzenie takiego właśnie "instrumentu" było autentycznym zamiarem UNIDO w momencie rozpoczynania stosownych prac, stało się wkrótce jasne, że temat Podręcznika charakteryzuje się równie prężną dynamiką rozwojową, jak i same technologie, którym jest on poświęcony. Nowe formy prowadzenia biznesu związanego z technologiami powodowały powstawanie nowych metod ich nabywania, podczas gdy wydarzenia międzynarodowe wywierały wpływ na strukturę i kanały przepływu technologii. Przykładem może tu być partnerstwo strategiczne, forma współpracy w dziedzinie technologii, która zyskuje obecnie na znaczeniu w wielu krajach rozwijających się i transformujących swoje gospodarki oraz wywołuje szereg zapytań i wątpliwości z uwagi na dwukierunkowy charakter związanych z nią procesów.

Tradycyjnym kanałem transferu technologii było udzielanie licencji, których znaczenie zmieniało się w miarę upływu lat. Swego czasu, kiedy uregulowania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach rozwijających się, odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), stanowiły barierę utrudniającą dostęp, licencjonowanie było powszechnie stosowanym sposobem wchodzenia na te rynki. Następnie, w wyniku stopniowego wprowadzania przez te kraje rozwiązań rynkowych przyjaznych dla FDI, stawało się ono mniej istotne. Obecnie, z uwagi na umocnienie systemów ochrony własności intelektualnej spowodowane przyjęciem porozumień w ramach Rundy Urugwajskiej, a zwłaszcza Umowy w sprawie handlowych aspektów ochrony własności praw intelektualnych (TRIPS), wynalazcy mogą wykazywać większą skłonność do poddawania opatentowaniu swoich osiągnięć, zatem licencjonowanie może ponownie stać się ważnym środkiem pozyskiwania technologii.

Jednocześnie transfer technologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom międzynarodowej konkurencyjności, niezbędnej dla przetrwania na globalnym rynku. W obecnych czasach uzyskanie przewagi technologicznej staje się głównym wyzwaniem, co pociąga za sobą konieczność umiejętnego posługiwania się różnymi formami i kanałami transferu technologii, umożliwiającymi jej przejmowanie, wchłanianie, wdrażanie i wprowadzanie innowacji. Zatem, nawet jeśli transfer technologii nie jest czymś nowym, to sprawy będące jego pochodną nigdy nie mają charakteru statycznego, a wręcz przeciwnie - cechują się dynamiką i podlegają ciągłej ewolucji.

Spis treści

1.TRANSFER TECHNOLOGII A ROZWÓJ
2. RYNEK TECHNOLOGII
3. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
4. CZYNNIKI SUKCESU
5. POSZUKIWANIE WŁAŚCIWEJ TECHNOLOGII
6. OCENA I WYBÓR TECHNOLOGII
7. ZAOPATRZENIE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM TECHNOLOGII
8. NEGOCJACJE
9. OTOCZENIE PRAWNE W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
10. OTOCZENIE PRAWNE W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH
11. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE ZWIĄZANE Z TRANSFEREM TECHNOLOGII
12. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU KONTRAKTU
Moduł 13. RODZAJE UMÓW
Moduł 14. OGÓLNA STRUKTURA UMÓW DOTYCZĄCYCH TRANSFERU
TECHNOLOGII
Moduł 15. SZKOLENIA
Moduł 16. SZACOWANIE KWOTY PŁATNOŚCI I METODY JEJ DOKONYWANIA
Moduł 17. GWARANCJE W TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH Z TRANSFEREM
TECHNOLOGII
Moduł 18. PRZYGOTOWYWANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH ZŁOŻONYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEMYSŁOWYCH
Moduł 19. TRANSFER TECHNOLOGII POPRZEZ PARTNERSTWO STRATEGICZNE
SPIS TABEL
Tabela 1. Mechanizmy pozyskiwania zagranicznych technologii i wchodzenia na rynek,
wykorzystywane przez nowo uprzemysłowione kraje azjatyckie
Tabela 2. Obroty w handlu technologiami w latach 1975–1990
Tabela 3. Ilustracja komparatywnej metody kalkulacji kosztów
Tabela 4. Zestawienie parametrów technologii (równoważne)
Tabela 5. Przydzielanie wagi poszczególnym parametrom technologii
Tabela 6. Zestawienie subiektywne parametrów technologii
Tabela 7. Metoda systemu punktacji
Tabela 8. Test współczynnika korelacji kolejności Spearmana: korelacja słaba
Tabela 9. Test współczynnika korelacji kolejności Spearmana: korelacja mocna
Tabela 10. Badanie współczynnika zgodności dla spójności statystycznej
Tabela 11. Różnice między licencjonowaniem a franchisingiem
Tabela 12. Pięć hipotetycznych sposobów wynagrodzenia
Tabela 13. Wartość zaktualizowana wynagrodzeń otrzymanych lub zapłaconych
w transakcjach transferu technologii (miliony dolarów)
Tabela 14. Zysk przedsiębiorstwa i opłaty licencyjne
Tabela 15. Podział dochodów w przedsięwzięciu joint-venture (w jednostkach waluty
Krajowej)
Tabela 16. Motywy zawierania przez firmy umów dotyczących współpracy w latach
1978–1987 Tabela 17. Umowy w zależności od funkcji
SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Model powiązań łańcuchowych („chain-link”) we wprowadzaniu innowacji
Rysunek 2. Związek między źródłem technologii, bazą technologiczną a wykorzystaniem
technologii
Rysunek 3. Proces wyboru, negocjacji, adaptacji i absorpcji technologii
Rysunek 4. Zawartość umów dotyczących transferu technologii
Rysunek 5. Cykl życia produktu
Rysunek 6. Cykl życia technologii
Rysunek 7. Zoptymalizowany proces wyboru technologii
Rysunek 8. Cykl życia technologii – perspektywa wytwórcy licencjonującego
Rysunek 9. Cykl życia technologii: ogólna perspektywa licencjonowania
Rysunek 10. Tryb projektu w pełni „zdepakietowanego” (projekt infrastrukturalny)
Rysunek 11. Tryb przedsięwzięcia w pełni pakietowy pod klucz (projekt infrastrukturalny)
Rysunek 12. Tryb częściowo pod klucz (projekt infrastrukturalny)
Rysunek 13. Tryb projektu realizowanego przez konsorcjum wykonawców
Rysunek 14. Tryb projektu joint-venture
Rysunek 15. Umowa BOT (buduj–eksploatuj–przekaż
Rysunek 16. Tryb licencjonowania procesu pod klucz
Rysunek 17. Proces oparty na licencji, tryb częściowo pod klucz
Rysunek 18. Tryb licencjonowanego procesu w pełni zdepakietowany
Rysunek 19. Wpływ globalizacji na innowacje techniczne
Rysunek 20. Zmiana w połączeniach

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT

Raport

Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników