Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-16-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny. Zawiera syntetyczne charakterystyki poszczególnych typów ośrodków innowacji: centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne; uzupełnione o prezentacje uczestniczących w badaniach instytucji.

 

Spis treści

Rozdział 1. Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej
Rozdział 2. Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji
Rozdział 3. Potencjał i kierunki rozwoju centrów transferu technologii
Rozdział 4. Rozwój inkubatorów technologicznych
Rozdział 5. Początki akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Rozdział 6. Potencjał i zasoby parków technologicznych
Rozdział 7. Ośrodki wspierania przedsiębiorstw w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) – 2014

Raport

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) – 2014

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań