Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-16-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny. Zawiera syntetyczne charakterystyki poszczególnych typów ośrodków innowacji: centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne; uzupełnione o prezentacje uczestniczących w badaniach instytucji.

 

Spis treści

Rozdział 1. Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej
Rozdział 2. Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji
Rozdział 3. Potencjał i kierunki rozwoju centrów transferu technologii
Rozdział 4. Rozwój inkubatorów technologicznych
Rozdział 5. Początki akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
Rozdział 6. Potencjał i zasoby parków technologicznych
Rozdział 7. Ośrodki wspierania przedsiębiorstw w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok