Pomiń nawigację

Postrzeganie polskiej marki w krajach UE

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-86-0

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport wskazuje na różne aspekty znaczenia marki i postrzegania polskich marek na kilka miesięcy przed wejściem Polski do Unii EuropejskiejNa rosnącą rolę tej problematyki składa się jej znaczenie polityczne, określane przez nasze miejsce w strukturach decyzyjnych rozszerzonej UE, jak również nowe usytuowanie Polski w międzynarodowym podziale pracy i będąca jego konsekwencją dystrybucja korzyści oraz kosztów (tempo wzrostu PKB, bilans handlowy, dochody, zatrudnienie itd.).

Spis treści

Rozdział 1. Pojęcie marki oraz jej wartość marketingowa i rynkowa
Rozdział 2. Ambiwalentny wizerunek Polski i polskich produktów w UE oraz przesłanki tego zjawiska
Rozdział 3. Nowe podejście do marketingu narodowego i polskiej marki
Rozdział 4. Charakterystyka projektu. Cele, problematyka i zastosowane metody badawcze
4.1. Główne cele badania i jego zakres tematyczny
4.2. Metody badawcze. Dobór próby i realizacja projektu
4.3. Charakterystyka badanej populacji
Rozdział 5. Eksport sektora MSP na rynki Unii Europejskiej
5.1. Tło badań – eksport Polski do UE w pierwszym półroczu 2003
5.2. Doświadczenia polskich przedsiębiorców w krajach UE
5.3. Wpływ „polskości” oferty na działania w UE oraz strategie zarządzania markami
5.4. Rozwój eksportu: plany, bariery i działania wspierające
5.5. Konkluzje
Rozdział 6. Wsparcie eksportu MSP w percepcji organizacji otoczenia biznesu
6.1. Znajomość realiów działań eksporterów w sektorze MSP
6.2. Wpływ „polskości” oferty na działania w UE. Budowanie marki
6.3. Potrzeby MSP w zakresie promowania marki i plany związane z wejściem do UE
6.4. Wnioski
Rozdział 7. Polski biznes i eksport w oczach obcokrajowców
7.1. Doświadczenia ze współpracy z biznesem w Polsce: weryfikacja stereotypów
7.2. Wizerunek polskiej marki i polskiego eksportu poza granicami RP
7.3. Możliwości poprawienia wizerunku Polski i polskich marek
7.4. Wnioski
Rozdział 8. Wnioski i rekomendacje końcowe

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE

Poradnik

Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników