Postrzeganie polskiej marki w krajach UE

Działalność zagraniczna

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-86-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport wskazuje na różne aspekty znaczenia marki i postrzegania polskich marek na kilka miesięcy przed wejściem Polski do Unii EuropejskiejNa rosnącą rolę tej problematyki składa się jej znaczenie polityczne, określane przez nasze miejsce w strukturach decyzyjnych rozszerzonej UE, jak również nowe usytuowanie Polski w międzynarodowym podziale pracy i będąca jego konsekwencją dystrybucja korzyści oraz kosztów (tempo wzrostu PKB, bilans handlowy, dochody, zatrudnienie itd.).

Spis treści

Rozdział 1. Pojęcie marki oraz jej wartość marketingowa i rynkowa
Rozdział 2. Ambiwalentny wizerunek Polski i polskich produktów w UE oraz przesłanki tego zjawiska
Rozdział 3. Nowe podejście do marketingu narodowego i polskiej marki
Rozdział 4. Charakterystyka projektu. Cele, problematyka i zastosowane metody badawcze
4.1. Główne cele badania i jego zakres tematyczny
4.2. Metody badawcze. Dobór próby i realizacja projektu
4.3. Charakterystyka badanej populacji
Rozdział 5. Eksport sektora MSP na rynki Unii Europejskiej
5.1. Tło badań – eksport Polski do UE w pierwszym półroczu 2003
5.2. Doświadczenia polskich przedsiębiorców w krajach UE
5.3. Wpływ „polskości” oferty na działania w UE oraz strategie zarządzania markami
5.4. Rozwój eksportu: plany, bariery i działania wspierające
5.5. Konkluzje
Rozdział 6. Wsparcie eksportu MSP w percepcji organizacji otoczenia biznesu
6.1. Znajomość realiów działań eksporterów w sektorze MSP
6.2. Wpływ „polskości” oferty na działania w UE. Budowanie marki
6.3. Potrzeby MSP w zakresie promowania marki i plany związane z wejściem do UE
6.4. Wnioski
Rozdział 7. Polski biznes i eksport w oczach obcokrajowców
7.1. Doświadczenia ze współpracy z biznesem w Polsce: weryfikacja stereotypów
7.2. Wizerunek polskiej marki i polskiego eksportu poza granicami RP
7.3. Możliwości poprawienia wizerunku Polski i polskich marek
7.4. Wnioski
Rozdział 8. Wnioski i rekomendacje końcowe

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok