Pomiń nawigację

Autorzy: Aleksander Żołnierski

Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-07-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska gospodarka nie jest konkurencyjna, a dotychczasowa przewaga jaką posiadała w postaci jednych z najniższych kosztów pracy w Europie, przestała być już nie tylko dla zagranicznych inwestorów, ale nawet dla niektórych polskich producentów wystarczająca. Sposobem na zmniejszenie tej luki jest zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw - zwłaszcza małych i średniej wielkości. Potencjalny wzrost poziomu innowacyjności jaki należałoby osiągnąć już w niedalekiej przyszłości, jest implikowany obecnym potencjałem innowacyjnym przedsiębiorstw. Potencjał ten jest determinowany przez wewnętrzny potencjał innowacyjny i dostęp do zewnętrznych źródeł innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania dotyczące potencjału innowacyjnego polskich MSP. Badania te zarysowują zarówno problematykę związaną ze zdolnością małych i średnich firm do generowania innowacji, jak i wskazują na główne bariery dla tego procesu.

Spis treści

Rozdział 1. Opis badania
1.1. Cel badań
1.2. Metodologia badania
1.3. Charakterystyka respondentów

Rozdział 2. Wyniki badań
2.1. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
2.2. Oprogramowanie wykorzystywane przez MSP i dostęp do internetu
2.3. Rola pracowników w procesie innowacyjnym
2.4. Współpraca z instytucjami naukowymi, sferą B+R, sieciowanie z innymi MSP
2.5. Deklarowana innowacyjność MSP
2.6. Samoocena poziomu konkurencyjności i nowoczesności MSP
2.7. Czynniki kształtujące innowacyjność firmy
Rozdział 3. Podsumowanie badań
Rozdział 4. Wnioski i rekomendacje
Słownik pojęć

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

Poradnik

Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować