Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Przegląd analiz i badań w zakresie możliwych zmian na rynku pracy w perspektywie krótko i długoterminowej

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Już w latach 70. i 80. XX w. Toffler, wybitny futurolog i twórca nowych koncepcji biznesu przewidywał pojawienie się ogromnej ilości dostępnych informacji, niemożliwych do przetworzenia dla większości ludzi, co przyczyni się do wyłączania tych osób z życia zawodowego. Dziś, w związku z popularyzacją automatyki i systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję, uważa się, że niektóre zawody, zwłaszcza niewymagające specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, zaczną zanikać. Jednak prognostyki są dość zróżnicowane:

  • według ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego tempo wdrażania technologii w kolejnych latach pozostanie niezmienne, a w niektórych sektorach wzrośnie. Ich szacunki przewidują, że do 2025 r. nawet 85 mln miejsc pracy na całym świecie może zostać zastąpionych przez maszyny i procesy automatyzacji, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych funkcji. Oznacza to dla wielu osób konieczność przekwalifikowania lub przebranżowienia;
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje, że 65% dzieci rozpoczynających obecnie edukację będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją;
  • według instytutu badawczego McKinsey Global Institute, dostępne już dziś lub aktualnie opracowywane w laboratoriach badawczo-rozwojowych rozwiązania technologiczne, do 2055 r. mogą umożliwić zastąpienie ok. 49% czynności wykonywanych obecnie przez pracowników;
  • naukowcy z Oxfordu przewidują, że do 2061 r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136.

Mimo budzących zarówno lęk, jak i nadzieję eksperckich przewidywań i medialnych doniesień o zanikających i nowych zawodach, trzeba pamiętać, że o ile kierunek prognoz dotyczących zawodów przyszłości można uznać za słuszny, o tyle do konkretnych szacunków dotyczących tak odległej perspektywy należy podchodzić ostrożnie. Niemniej poznanie i zrozumienie istoty zmian wywołanych przez ww. czynniki, w tym postępującą automatyzację i robotyzację, a przede wszystkim określenie wpływu tych przeobrażeń na pracowników oraz pracodawców jest kwestią nader ważną.

Zapraszamy do lektury wszystkie osoby zainteresowane przyszłością rynku pracy. Raport stanowi przegląd najnowszych badań i analiz w tym zakresie.

Spis treści

Wstęp

1. Determinanty rynku pracy

2. Trendy kształtujące pracę

3. Scenariusze rozwoju na rynku pracy

3.1. Infuture Institute, Samsung Polska, PwC: „Pracownik przyszłości”

3.2. PwC: Workforce of the future

3.3. Polski Instytut Ekonomiczny: Foresight kompetencji przyszłości

3.4. Deloitte: The worker-employer relationship disrupted

Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować