Pomiń nawigację

Program odbudowa 2001 - uzupełnienie

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-95-X

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

0 września 2004 r. zakończył się proces wydatkowania środków Programu Odbudowa 2001. Projekty kontrolowane na bieżąco podczas wizyt monitorujących poddane zostały końcowej ewaluacji i audytowi. Oceny wystawione dla Programu oraz podsumowanie jego przebiegu przez zewnętrznych konsultantów pozwalają na stwierdzenie, iż Program zakończył się sukcesem. Wykorzystanych zostało 93,27% dostępnych w obu edycjach Programu środków.

Program Odbudowa 2001 został zrealizowany na terenie trzech województw - małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - najbardziej poszkodowanych w powodzi, jaka miała miejsce w lipcu i sierpniu 2001 r. Program wdrażany w dwóch edycjach dysponował łącznym budżetem 25 min EUR. Środki te podzielone zostały pomiędzy regiony proporcjonalnie do strat poniesionych w wyniku powodzi. W dniu 7 grudnia 2001 r. pomiędzy Komisją Europejską a Rządem RP podpisane zostało Memorandum Finansowe dotyczące przekazania 15 min EUR dla Programu Odbudowa 2001. Komisja Europejska wyraziła również zgodę na realokację środków z Sectoral STRUDER Counterpart Funds w wysokości 9,997 min EUR na realizację II edycji Programu. 20 lutego 2002 r. podpisane zostało w tej sprawie Memorandum of Understanding.

Od podpisania Memorandum Finansowego minęły trzy lata, podczas których udało się zakontraktować, zrealizować i sfinansować 210 projektów infrastrukturalnych związanych z usuwaniem skutków powodzi i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Łączna wartość wszystkich projektów po rozliczeniu wyniosła (razem z wkładem własnym Beneficjentów) 25,6 mln EUR. W dwóch edycjach Programu wydanych zostało 23,3 mln EUR wsparcia Unii Europejskiej.

Spis treści

Podsumowanie ewaluacji i audytu
Evaluation and audit Conclusions

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Program odbudowa 2001

Ewaluacja

Program odbudowa 2001

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników