Pomiń nawigację

Autorzy: Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus, Adam Jędrzejewski, Damian Gospodarczyk

Projekt Partnerstwo Publiczno-Prywatne (1 biuletyn PPP)

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-165-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ważnym elementem działań promujących ideę partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest wydawanie cyklicznej publikacji, z której pierwszą częścią możecie się Państwo właśnie zapoznać. Planowane jest przygotowanie 12 biuletynów, każdy o objętości ok. 100 stron.

Pierwsza część ma zasadnicze znaczenie jako źrodło informacji ogólnych na temat projektu systemowego PARP, jak i ram prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Jest to numer towarzyszący rozpoczęciu realizacji projektu i zapoczątkowaniu cyklu seminariów regionalnych poświęconych zagadnieniom ppp. Ważną jego częścią jest zatem kompendium wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przygotowywania i realizacji tego typu przedsięwzięć.

Założeniem zespołu redakcyjnego jest aby pierwsza publikacja była bazą, umożliwiającą pełniejsze zrozumienie treści kolejnych numerów, które będą zawierały pogłębione informacje na temat partnerstwa publicznoprywatnego oraz doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu systemowego, szczególnie związanych z pomocą we wdrażaniu pilotażowych projektów ppp. Dzięki lekturze „Biuletynu ppp” czytelnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania przedsięwzięć partnerskich w krajowych ramach prawno-organizacyjnych. Kolejne numery poświęcone będą konkretnym zadaniom, jakie stoją przed podmiotami publicznymi zamierzającymi prawidłowo wdrożyć projekty ppp. Mamy nadzieję, że lektura „Biuletynu ppp” będzie również ciekawa dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem statusu partnera prywatnego czy koncesjonariusza. Również sektor prywatny, planując swoją działalność na rynku ppp, powinien właściwie przygotować się do realizacji tego typu projektów. Ostatecznie powodzenie ppp jako formuły współpracy publiczno-prywatnej przy realizacji zadań publicznych wymaga od obu stron zrozumienia uwarunkowań działania każdej z nich. Tylko przedsięwzięcie, w którym obie strony mogą osiągnąć własne cele na satysfakcjonującym je poziomie, może liczyć na realne wdrożenie. Zakładamy zatem, że na łamach „Biuletynu ppp” znajdą się wypowiedzi zarówno przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego, wypływające z ich praktyki w realizacji konkretnych projektów .

Spis treści

I. Wprowadzenie
1.1. Wstęp.
1.2. Wywiad z Panią Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
1.3. Wywiad z Panem Hubertem Drabikiem, Prezesem Instytutu Partnerstwa Publiczno‑Prywatnego
II. Temat wydania – projekt systemowy PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
2.1. Opis projektu
2.2. Badania potencjału rozwoju ppp w Polsce
2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w oczach sektorów publicznego i prywatnego, przełomowe badania polskiego rynku ppp – rozmowa z przedstawicielami konsorcjum badawczego
2.4. Seminaria
2.5. Konkurs dla administracji zainteresowanej wdrożeniem projektu ppp, wsparcie projektów mogących mieć znaczenie dla rozwoju rynku
2.6. Strona internetowa
III. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce
3.1. Zakres stosowania ustawy o ppp i ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi
3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce – wprowadzenie do problematyki
3.3. Mapa podmiotów zainteresowanych rozwojem ppp w Polsce
3.4. Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na zadłużenie sektora publicznego i dług JST na przykładzie projektu budowy mieszkań komunalnych w Krakowie
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Początek cyklu seminariów regionalnych
4.2. Debata on-line „Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce: znana przeszłość, jaka przyszłość?”
V. ABC ppp
5.1. Proces przygotowania i wdrożenia przesięwzięć ppp i koncesji na gruncie prawa polskiego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować