Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą MSP w Polsce

Działalność zagraniczna

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2004

Język: PL

ISBN: 83-88802-02-91-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wieloletnie doświadczenia włoskie wskazują, że MSP, które wzajemnie ze sobą kooperują, dzięki zorganizowaniu w konsorcja eksportowe, z sukcesem konkurują na rynkach zagranicznych. W publikacji przedstawiono możliwości wprowadzenia włoskiego modelu konsorcjów eksportowych przez krajowe małe i średnie firmy. Wstępna analiza gospodarki oraz MSP we Włoszech i Polsce wskazuje, że konsorcja eksportowe mogą mieć zastosowanie na gruncie polskim i stanowić szansę dla rodzimego sektora MSP w rozwoju jego działalności na międzynarodowych rynkach. Z tego względu celem pracy jest zbadanie możliwości wprowadzenia włoskiego modelu konsorcjów eksportowych przez krajowe małe i średnie firmy.

Spis treści

Rozdział 1. Konsorcja eksportowe jako grupowa forma współpracy MSP
1.1. Pojęcie konsorcjum eksportowego
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa we Włoszech
1.3. Fenomen włoskich konsorcjów eksportowych
Rozdział 2. Włoskie konsorcja eksportowe w praktyce
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania konsorcjów eksportowych
2.2. Organy konsorcjum eksportowego
2.3. Zasady finansowania działalności konsorcjów
2.4. Etapy tworzenia konsorcjum eksportowego
2.5. Charakterystyka liczbowa konsorcjów zrzeszonych w Federexport
2.6. Działalność konsorcjów eksportowych we Włoszech
2.7. Zakres działania Federexport
2.8. Case studies – przykłady konsorcjów eksportowych stowarzyszonych w Federexport
Rozdział 3. Mała i średnia przedsiębiorczość w Polsce
3.1. Znaczenie MSP w Polsce
3.2. Sytuacja polskich MSP
3.3. Grupowe formy działania przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 4. Uwarunkowania wprowadzania konsorcjów eksportowych w Polsce
4.1. Argumenty za i przeciw umożliwianiu przez państwo kooperacji pomiędzy MSP
4.2. Analiza porównawcza domów polskich i włoskich konsorcjów eksportowych
4.3. Analiza porównawcza polskiego i włoskiego sektora MSP
4.4. Ekonomiczne przesłanki tworzenia konsorcjów eksportowych
4.5. Aspekty prawno-organizacyjne
4.6. Aspekty instytucjonalne
4.7. Aspekty socjologiczne (społeczno-kulturowe)

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok