Autorzy: Andrzej Szewc

Racjonalizacja w zakładzie pracy

Na start Rozwój kompetencji

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2007

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-53-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W warunkach gospodarki rynkowej istotnym elementem polityki innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, decydującego o przewadze konkurencyjnej na rynku, mogą być nie tylko wynalazki, ale również projekty racjonalizatorskie, powstające w wyniku działalności racjonalizatorskiej.

Istota tej działalności polega na zmianach i usprawnieniach w szeroko rozumianym procesie produkcji, które niejednokrotnie wspomagają procesy innowacyjne i stanowią źródło postępu technicznego oraz dodatkowych efektów ekonomicznych. Ustawodawca zaliczył twórczość racjonalizatorską, obok innych rodzajów twórczości, m.in. naukowej, artystycznej i wynalazczej, do dóbr osobistych (art. 23 Kodeksu cywilnego). Dobra te pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Projekty racjonalizatorskie, w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) Prawo własności przemysłowej wzorem poprzednich, obowiązujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat, regulacji ustawowych, zostały zakwalifi kowane do kategorii projektów wynalazczych i wymienione obok wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii i układów scalonych. Nie podlegają one jednak ochronie prawnej przewidzianej przez ustawodawcę dla wszystkich pozostałych projektów wynalazczych. Oznacza to, że nie są one chronione prawami wyłącznymi, których Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udziela na pozostałe wspomniane projekty wynalazcze.

Spis treści

1. Ogólna charakterystyka racjonalizacji
2. Prawne cechy projektu racjonalizatorskiego
3. Wewnątrzzakładowe regulacje prawne spraw racjonalizacji
4. Organizacja spraw racjonalizacji w przedsiębiorstwie
5. Prawa i obowiązki racjonalizatorów
6. Ochrona praw racjonalizatorów i egzekwowanie ich obowiązków

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań