Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2016

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2016

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-311-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

Analiza najnowszych danych pokazuje, że ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce jest wciąż wysoka, nie słabnie też skłonność Polaków do zakładania firm – od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50%. Systematycznie rośnie także liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach, jak i liczba pracujących w przeciętnej firmie. Widać również poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost produktywności i poprawę działalności inwestycyjnej firm.

W Raporcie omawiamy także wyniki zrealizowanego w 2016 r. badania własnego PARP, przeprowadzonego w ramach projektu badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. Pokazują one, że prawie co drugi przedsiębiorca, który wziął udział w badaniu panelowym PARP w połowie 2016 r., planował realizację inwestycji w najbliższych 6 miesiącach.

Tematem specjalnym tegorocznego wydania są polskie firmy rodzinne. Stanowią one ok. 1 mln przedsiębiorstw w Polsce, a większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela, przy dość niskim zaufaniu do pracowników spoza kręgu rodziny. Ponad dwie trzecie firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. Wszystko to powoduje, że w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie z uwagi na potrzebę zadbania o odpowiednie uregulowania prawne czy też wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.

Zapraszamy do lektury Raportu.

 

Spis treści

Rozdział 1. Przedsiębiorczość w Polsce – stan obecny i zmiany w czasie
Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich
Rozdział 4. Sytuacja w gospodarce i w przedsiębiorstwach w ocenie właścicieli i zarządzających firmami w Polsce w 2016 r.
Rozdział 5. Firmy rodzinne. Nowo odkryta siła polskiej gospodarki
Rozdział 6. Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Rozdział 7. Wyzwania organizacyjne stojące przed firmami rodzinnymi w Polsce
Załącznik 1. Tabele statystyczne – informacje ogólne nt. przedsiębiorstw
Załącznik 2. Tabele statystyczne – mikroprzedsiębiorstwa
Załącznik 3. Symbole sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2018

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2018

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować