Pomiń nawigację

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy Państwu kolejną, dziewiątą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport przygotowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowi kontynuację inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W obecnej edycji Raportu nastąpiła zmiana formuły prezentowania danych o stanie sektora MSP. Po raz pierwszy została przeprowadzona analiza przedsiębiorczości w układzie regionalnym, która koncentruje się na ukazaniu różnic w funkcjonowaniu małych i średnich firm w poszczególnych regionach kraju, co znalazło m.in. wyraz w przedstawieniu tzw. profili województw.

Przyjęta w obecnej edycji Raportu perspektywa prezentacji danych o stanie sektora MSP wydaje się szczególnie ważna z punktu widzenia skuteczności i efektywności planowania oraz prowadzenia polityki jego wsparcia.
Dane o charakterze ogólnym, w układzie dotychczas prezentowanym w poprzednich edycjach Raportu ukażą się w osobnej publikacji Stan Sektora MSP. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2006.

Tegoroczny Raport oprócz nowego układu analizy danych o stanie sektora MSP przedstawia wyniki najnowszych badań wykonanych w 2005 roku na zlecenie PARP, a obejmujących takie zagadnienia, jak: perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, ocenę skutków integracji europejskiej, zapotrzebowanie na pomoc publiczną i szkolenia w sektorze MSP.

Mamy nadzieję, że zarówno tematyka Raportu jak i nowy sposób prezentacji danych w układzie regionalnym znajdzie Państwa uznanie. Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za ewentualne uwagi i komentarze, które traktujemy zawsze jako cenne źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych edycji Raportu.

Spis treści

Rozdział 1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2005 roku
Rozdział 2. Stan sektora MSP w regionach w 2004 roku
Rozdział 3. Środowisko prawne funkcjonowania MSP w 2005 roku
Rozdział 4. Sytuacja fi nansowa fi rm MSP w Polsce
Rozdział 5. Przedsiębiorczość akademicka
Rozdział 6. Integracja Europejska, pomoc publiczna oraz zapotrzebowanie na szkolenia w opinii przedsiębiorców

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować