Pomiń nawigację

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-88-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną, jedenastą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obecna edycja raportu została podzielona na trzy części tematyczne. W pierwszej części Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, podobnie jak w latach poprzednich, zaprezentowano analizę makroekonomiczną Polski w roku 2007 oraz pogłębione analizy dotyczące kondycji sektora MSP w ujęciu krajowym i regionalnym. O szczególnej wadze tej części raportu, świadczy fakt, iż przedstawione dane są zbierane specjalnie na potrzeby niniejszego raportu, tak więc zarówno zaproponowany układ tematyczny, regionalny kontekst i zakres danych stanowią o unikalności tej pozycji wydawniczej.

W dwóch dalszych częściach raportu zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez PARP w latach 2007-2008. Tematyka badawcza stanowi istotną część działalności PARP. Wynika to przede wszystkim z nałożonych na Agencję obowiązków ustawowych do których należy, między innymi, badanie roli sektora MSP w polskiej gospodarce oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji z tym związanych. Ponadto, wyniki działalności badawczej Agencji pełnią bardzo istotną funkcję aplikacyjną, ponieważ pozyskane informacje stanowią podstawę do projektowania nowych instrumentów pomocowych lub korygowania istniejących.

W drugiej części raportu Czynniki rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przedstawione zostały wyniki dwóch badań zleconych przez PARP w 2008 r., których celem była pogłębiona analiza czynników warunkujących konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz potencjał rozwojowy sektora. Badaniom poddane zostały bardzo zróżnicowane wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstw. Tę część raportu zamyka rozdział poświęcony działalności PARP, przede wszystkim w obszarze działań pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki którym coraz wyraźniej widać zmianę w strukturze finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczą wyniki badań PARP.

W trzeciej części raportu Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw przedstawione zostały wyniki trzech badań analizujących determinanty pobudzające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Badania nad innowacyjnością zajmują w ostatnich latach w PARP bardzo ważne miejsce. Polscy przedsiębiorcy, nie do końca świadomi roli i wagi procesów innowacyjnych w globalnej gospodarce, bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze - o charakterze edukacyjnym oraz finansowym. Wyniki przedstawionych badań wskazują na luki innowacyjne - ale też i dobre praktyki - w działalności przedsiębiorstw, otoczeniu biznesowym oraz środowisku naukowym, a przedstawione rekomendacje mogą być pomocne dla różnych grup interesariuszy, w tym dla instytucji publicznych kreujących i realizujących politykę wobec sektora MSP.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za ewentualne uwagi i komentarze, które zawsze traktujemy jako cenne źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych edycji raportu.

Spis treści

Część I Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2007
Rozdział 1 Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2007 r.
Rozdział 2 Stan sektora MSP w latach 2005–2007
Rozdział 3 Stan sektora MSP w ujęciu regionalnym

Część II Czynniki rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw
Rozdział 4 Czynniki konkurencyjności sektora MSP
Rozdział 5 Potencjał rozwojowy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 6  Wspieranie rozwoju sektora MSP w Polsce ze środków publicznych na przykładzie działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Część III Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw
Rozdział 7  Rola kapitału ludzkiego w innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie sektora usług
Rozdział 8  Mechanizmy tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach we współpracy ze środowiskiem naukowym
Rozdział 9  Projekty celowe – badanie wykorzystania środków publicznych na działalność badawczą i rozwojową w Polsce
Załącznik. Podstawowe dane liczbowe dla sektora MSP w latach 2005–2006

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować