Pomiń nawigację

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Seria: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-301-4

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014.

Podobnie jak w poprzednich latach prezentujemy w nim obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań. Przedsiębiorczość przedstawiona jest w trzech wymiarach, poprzez znaczenie sektora MSP dla gospodarki, demografię przedsiębiorstw oraz opis przedsiębiorcy w rozumieniu jednostki.

Druga część publikacji poświęcona jest tematowi specjalnemu, jakim w niniejszym Raporcie jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w Polsce. Znajdują się tu artykuły nt. uwarunkowań wczesnej internacjonalizacji czy wzorców internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentujemy w niej również wyniki Ewaluacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce przeprowadzonej przez PARP w 2014 roku.

Spis treści

Część I. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku

2. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce 

3. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny 

Część II. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

4. Determinanty wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw

5. Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw: synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych 

6. Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – na podstawie wyników badania PARP

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2012–2013

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2011-2012

Zobacz
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Raport

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010-2011

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować