Pomiń nawigację

Autorzy: Irena Herbst, Tomasz Jagusztyn-Krynicki

Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

„Raport z badania rynku ppp wśród przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych” to nie tylko profesjonalna ocena funkcjonowania rynku ppp przez jednostki posiadające największe doświadczenie w realizacji projektów ppp, lecz także rekomendacje i prognozy rozwoju tej formuły współpracy w Polsce. Raport został przygotowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Jak obecnie wygląda rynek ppp w Polsce? Badani eksperci wskazywali dużą liczbę małych projektów jako specyfikę polskiego rynku ppp. Charakterystyczne jest także realizowanie projektów ppp w oparciu o umowę koncesji (66% ogłoszeń i 67% zawartych umów).

Pomimo licznych barier dla rozwoju ppp, prognozy stawiane przez ekspertów są optymistyczne - przewidują wzrost rynku ppp za pięć lat do 30-40 podpisanych umów rocznie. Z badania wynika, iż rozwojowi formuły ppp w Polsce będą sprzyjały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Kryzys finansów publicznych, zasady wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014 – 2020 oraz brak możliwości finansowania wszystkich inwestycji ze środków publicznych, będzie tworzył sprzyjający klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Czynniki wewnętrzne, które mogą wpływać pozytywnie na rozwój rynku ppp, to: rozwijanie rynku szkoleń, uporządkowanie regulacji prawnych i finansowych oraz standardów ich stosowania, a także upowszechnianie dobrych praktyk.

Spis treści

1. Wprowadzenie, cele i metodologia badania

2. Zagadnienia (obszary) badawcze

3. Główne wnioski i rekomendacje

4. Rozwój rynku PPP

5. Doradca w projekcie PPP

6. Rynek instytucji finansowych a rynek PPP 

7. PPP Unit i rozwój instytucjonalny

8. Spis wykresów i schematów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek PPP z perspektywy podmiotów publicznych

Raport

Rynek PPP z perspektywy podmiotów publicznych

Zobacz
Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Raport

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Zobacz
Raport ze studiów przypadku PPP

Poradnik

Raport ze studiów przypadku PPP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować