Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłość

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Kluczowymi pojęciami dla niniejszej analizy są terminy: „innowacja” i „równość płci”. Przedstawienie procesu kształtowania się tematyki związanej z innowacyjnością i zasadą
równości płci, a także ich wzajemnych relacji, musi być poprzedzone odpowiednimi czynnościami definicyjnymi.
W literaturze funkcjonuje obecnie wiele różnych definicji innowacji. Choć zabiegi definicyjne kończą się najczęściej różnym rezultatem, to jednak wszystkie odwołują się do etymologii łacińskiego słowa innovatio, oznaczającego odnowienie. W ogólnym rozumieniu pojęcie to odnosi się do każdego dobra, które jest postrzegane przez kogoś jako nowe1. W dyskursie poświęconym temu zagadnieniu można odnaleźć dwa kierunki definicyjne. O ile pierwszy kierunek odnosi się do funkcjonowania organizacji, o tyle drugi traktuje innowację w szerszym kontekście społecznym.

Spis treści

I. Równość płci w kontekście rozwoju innowacyjności
II. Inicjatywy europejskie, krajowe i regionalne dotyczące kwestii równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności
III Przykłady skutecznej realizacji zasad równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Poradnik

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań